DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Massiv kritik mot ny förmögenhetsskatt - ”Driver företag ur landet”

Finansminister Magdalena Anderssons nya förmögenhetsskatt sågas av ekonomer, politiker och företagsrepresentanter. Svenskt Näringslivs Jan-Olof Jacke varnar för att pengar försvinner ur landet.

Det var i fredags som finansminister Magdalena Andersson (S) på DN debatt släppte nyheten att partiet öppnar för det som flera vänsterdebattörer kallar för en miljonärsskatt. Vilka exakt som drabbas av den föreslagna förmögenhetsskatten är hon inte tydlig med, men det är klart att den inte ska omfatta fastigheter.

Emil Källström, som företräder ett av Januaripartierna, menar att det helt saknas stöd för skatteförslaget i Riksdagen och att det bara är ett sätt för Socialdemokraterna att ”hålla rent vänsterut”.

Han är mycket kritisk mot den föreslagna skatten:

– Den driver kapital, investeringar, företagande och jobb ur Sverige, det är dåligt, säger han till DI.

Hård kritik

Bland ekonomer och experter är kritiken hård. Nordnets sparekonom Frida Bratt skriver på Twitter att beskedet skapar en osäkerhet kring beskattningen av sparande, vilket hon menar är mycket olyckligt.

Till exempel undrar hon om tjänstepensioner inkluderas i begreppet förmögenhetsskatt, eller om det handlar om sparande på investeringssparkonton, ISK.

”Inga detaljer ges, så återigen odlas en osäkerhet kring beskattningen av sparande, vilket i sig är olyckligt”, skriver Frida Bratt på Twitter.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke anser att skatten skulle vara skadlig för svensk ekonomi:

”En ny förmögenhetsskatt gör att pengarna försvinner utomlands. Bara genom att lansera idén skadar man förutsättningar för investeringar och jobb”, skriver han i en skriftlig kommentar till TT.

Väcka valarbetare till liv

Joacim Olsson, vd för Aktiespararna, anser att utspelet främst handlar om att väcka valarbetare till liv och begränsa flöden av väljare till Vänsterpartiet. Men skulle förslaget realiseras är det allvarligt:

– Mycket oklart vad det är som ska beskattas men det finns en uppenbar risk för snedvridande effekter om vissa tillgångar inkluderas och andra exkluderas, vilket kan påverka ekonomins funktionssätt negativt, säger han.

Ökade skatter på kapital har negativ inverkan på investeringsklimatet i stort, menar han. Och det motverkar tillgången på riskvilligt kapital och försvårar på så sätt förutsättningarna för nya och mindre företag att växa.

– Bara prat om högre skatter från regeringspartiet skapar ökad osäkerhet inför framtiden och är därför negativt för investeringsklimatet i en tid då det finns många andra osäkra faktorer, som exempelvis eventuella räntehöjningar och nya virusmutationer, säger han.

Henrik von Sydow är omvärldsstrateg på Carnegie Investment Bank. Han skriver till DI att oron i sig, för nya skatter, skapar ett försämrat investeringsklimat i Sverige: ”Varje rubrik om nya kapitalskatter skapar osäkerhet för investerare om skattesituationen i Sverige”, skriver han.

Bertil Wahlström, som driver J.A Lindblads Bokförlag, håller med om att utspelet skapar oreda.

– Det känns som en testballong och ett spel för det politiska galleriet, säger han till TN.

Investeringar och jobbskapandet skulle minska i landet, menar han.

– Förmögenhetsskatt skulle, som tidigare, vara mycket negativ för kapitaltillgången i landet. Många som kan, framförallt de med stora förmögenheter i företag, skulle flytta sig och sitt kapital till andra länder, säger han.

Ekonomprofessorn John Hassler kallar skatten för ett slag i luften. Han menar att undanta de skenande fastighetspriserna från underlaget till förmögenhetsskatten är märkligt.

– Men att man behöver se över kapitalbeskattningen i ett bredare perspektiv, det håller jag med om. Och vi har en trend mot att en större andel av inkomsterna är kapitalinkomster av olika slag. Men det stora här är ju de stora vinsterna som de som äger sina bostäder har gjort. Undantar med det så är det svårt att se vad det här skulle kunna göra annat än symboliskt, säger John Hassler till TT.

DI: ”Och den där betongväggen som Reepalu-utredningen körde in i, den står där och väntar också på förslag om förmögenhets- eller arvsskatt eller liknande”

Sveriges Radio: Svenskt Näringsliv om miljonärsskatt: Djupt destruktivt

DI: Kan leda till ökat risktagande

DN: ”Vi vill beskatta de rikaste med en miljonärsskatt”