KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Bråttom när Cementa söker nytt tillstånd

Cementa har skickat in en ny ansökan om kalkstensbrytning. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Cementa ansöker nu, i ett första steg, om fyra års tillstånd för fortsatt kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Nuvarande tillfälliga tillstånd löper ut vid årsskiftet, och det är bråttom, manar bolaget.

Cementa verkar i dag under tillfälliga tillstånd och för att kunna trygga produktion och verksamhet de kommande åren behöver ett mera stadigvarande tillstånd godkännas.

Den nya ansökan som nu går iväg till miljödomstol är ett slags bryggtillstånd mellan det tillfälliga och det långsiktiga, större som cementtillverkaren planerar för senare i år, enligt Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef för Heidelberg Cement norra Europa.

– Det är på det sättet vi tror att vi kan få en så absolut skyndsam hantering av processen som möjligt för att undvika en försörjningsproblematik av cement i Sverige, säger hon.

Enklare till beslut

Jämfört med den förra ansökan som avvisades av Mark- och miljööverdomstolen i juli förra året, är den här betydligt mindre i omfattning.

– Det här är en ansökan som baseras på ett väldigt begränsat område som redan är förberett för brytning. Påverkan på grundvattnet är närmast obefintlig, påverkan på naturmiljö likaså. Därmed är det då förhoppningsvis enklare för både remissmyndigheter och domstol att agera och fatta skyndsamma beslut, säger Karin Comstedt Webb.

Frågan är om tidsramen ändå räcker. Nuvarande tillfälliga tillstånd, som kom till stånd i höstas med hjälp av regeringen, löper ut sista december i år. Även om Cementa får tillstånd av domstolen kan beslutet överklagas, som förra gången. Då lär tillståndsprocessen spilla över in på 2023.

– Därför har vi också sökt ett så kallat verkställighetsförordnande, det vill säga att ett meddelat tillstånd ska kunna tas i anspråk så snart domstolen meddelar så, säger hon.

Det innebär att Cementa då får driva verksamheten även i väntan på en eventuell överklagandeprocess.

Många turer

Cementa vill helst inte ha ett glapp i tillståndet. Då stiger vattnet i täkten, eftersom bolaget då saknar tillstånd att pumpa bort det, och utrustning riskerar att förstöras, enligt Karin Comstedt Webb.

Det nu sökta tillståndet är fyraårigt. Men det räcker inte. Cementa har ambitionen att verka på Gotland betydligt längre än så. En mer långsiktig tillståndsansökan planeras redan.

Debaclet kring huruvida Cementas brytning i Slite kommer att kunna fortsätta, fick sin början förra sommaren, och turerna har varit många. Hitintills har bolaget kunnat fortsätta genom ett tillfälligt tillstånd som möjliggjordes genom en undantag i miljöbalken.

Tillverkningen i Slite står för omkring 75 procent av den cement som används i Sverige. Utan den kan inte tre av fyra bostäder byggstartas, enligt en konsekvensanalys som branschorganisationen Byggföretagen gjorde förra året.

"Sverige står inför ett omfattande byggstopp", varnade branschorganisationen då i ett pressmeddelande.

Tobias Österberg/TT

Tomas Lauffs/TT

Olle Lindström/TT

Fakta

Den 6 juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Skälet var stora brister i miljökonsekvensbeskrivningen. De gällde särskilt bedömningar av inverkan på grundvattnet.

Högsta domstolen sade den 25 augusti förra året nej till att ta upp Cementas överklagan.

Det befintliga brytningstillståndet löpte ut den 31 oktober.

För att undvika risk för cementbrist tog regeringen fram en lag som öppnade för tillfälliga undantag i miljöbalken och möjlighet för regeringen att bevilja ett tillfälligt tillstånd.

Lagrådet sade nej till regeringens förslag. Men regeringen gick vidare med en proposition och den 29 september röstade riksdagen enhälligt ja till lagförslaget.

Efter behandling av en ansökan om tillfälligt tillstånd från Cementa gav regeringen den 18 november bolaget klartecken att fortsätta bryta till den sista december 2022.