DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Bakläxa för Tillväxtverket – företagare nekades stöd felaktigt

Bild: Janerik Henriksson/TT

Tillväxtverket gjorde fel när myndigheten nekade en företagare permitteringsstöd för att denne registrerats som arbetsgivare vid ett för sent datum, skriver Dagens Juridik.

Tillväxtverket avslog en företagares ansökan om preliminärt stöd vid korttidsarbete. Skälet till beslutet var att det aktuella företaget hade registrerats som arbetsgivare först efter den 16 mars samma år.

Företagaren hävdade att företaget fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som var – och är – oundvikliga. Svårigheterna var dessutom direkt kopplade till pandemin.

Enligt kammarrätten kan det inte krävas att ett företag ska ha varit registrerat som arbetsgivare ”innan ekonomiska konsekvenser av den stödberättigade omvärldshändelsen har kunnat förutses”. Målet ska därför återvisas till Tillväxtverket för ny prövning, skriver Dagens Juridik.

Bakläxa för Tillväxtverket – företagare nekades stöd felaktigt