DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Företag tvingas betala tillbaka hyresvärdens bidrag

Bild: Mats Schagerström/TT

Företag i besöksnäringen krävs på pengar som deras hyresvärdar fått i stöd, skriver Besöksliv.

Samtidigt som omställningsstöd och hyresrabatt infördes under 2020 infördes även regler för att förhindra att företag kunde få hyresstöd från två stödsystem samtidigt, skriver Besöksliv.

De företag som fått hyresrabatt av fastighetsägaren behövde då dra av det när ansökan om omställningsstöd lämnades in till Skatteverket.

Men i maj 2021 ändrades reglerna och nu ska de verksamheter som fått hyresrabatt både dra av sin egen hyresnedsättning och även de stödpengar som betalats ut till hyresvärden i ansökan om omställningsstöd.

– Hyresgästen har inte nåtts av hyresstödet på annat sätt än genom hyresrabatten. Och den är redan avdragen. När man dessutom minskar omställningsstödet med pengar som hyresvärden fått i stöd betalar man mer än vad man fått i hyresrabatt, säger Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson till Besöksliv.

Besöksliv: Besöksföretag tvingas betala tillbaka hyresvärdens bidrag