DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Svenskt Näringsliv: Behövs en politik för ökad självförsörjning

Bild: Monkey Business Images

Regeringens statsbudget är en missad möjlighet att ta tag i det växande utanförskap som utgör Sveriges största ekonomiska och sociala problem, skriver Maria Mikkonen och Johan Lidefelt, Svenskt Näringsliv, på Di Debatt.

Det som skulle behöva vara en nystart där svenska företag får vara dragloket tillbaka efter pandemin, blir istället en försvagning av de krafter som behövs för att vi ska klara välfärden, jobben och vår konkurrenskraft, menar debattörerna.

”Den kraftigt stigande långtidsarbetslösheten är toppen på ett isberg, där en stor del av den arbetsföra befolkningen inte kan försörja sig själva. Nya beräkningar från Svenskt Näringsliv visar att 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder (20–64 år) inte är självförsörjande...Beräkningarna visar också att bara fyra miljoner svenskar är helt självförsörjande. Med andra ord står endast fyra av landets tio miljoner invånare för både sin egen och övriga samhällets försörjning. Den andelen är för låg och ett övergripande politiskt mål måste vara att öka graden av självförsörjning”, skriver Maria Mikkonen och Johan Lidefelt.

Svenskt Näringsliv föreslår därför en rad reformer för att bryta utanförskapet och öka självförsörjningen. Bland annat bör skatterna på arbetsinkomster sänkas kraftigt, a-kassan bör återställas och jobbskatteavdraget bör fördubblas tillfälligt som en ekonomisk stimulans för de som går från bidrag till arbete.

Om debattörerna

Maria Mikkonen, nationalekonom Svenskt Näringsliv

Johan Lidefelt, nationalekonom Svenskt Näringsliv

DI: 1,3 miljoner människor ur jobb

Det behövs en politik för ökad självförsörjning

Utanförskapet är Sveriges största utmaning