Ny myndighet ska motverka välfärdsbrott

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar budgetnyheter. Bild: Henrik Montgomery/TT

Politik (TT)

En ny myndighet ska skapas för kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen, berättar finansminister Magdalena Andersson (S).

Därtill ska ytterligare medel anvisas till myndigheter för att bekämpa fel och fusk och för att förstärka arbetet mot arbetslivskriminalitet.

– Det här paketet kommer att leda till fler razzior på våra byggarbetsplatser och restauranger, säger finansministern vid en pressträff.

Det handlar sammantaget om tillskott på nära 200 miljoner kronor för nästa år, och förslagen ingår i regeringens budgetproposition för 2022.

För år 2023 ökar satsningen till omkring 230 miljoner kronor och för år 2024 till cirka 300 miljoner kronor.

Myndigheten föreslås inleda sin verksamhet 2023 och vara fullt uppbyggd vid årsskiftet 2025/2026.

Uppdraget blir att motverka fusk och utbetalningar genom "systemövergripande analyser av utbetalningar från välfärdssystemen". Myndigheten får även i uppgift att betala ut ersättningar som beslutas av välfärdsmyndigheter, som Försäkringskassan.

Bland de myndigheter som föreslås få tillskott för arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar, skattebrott, bidragsbrott, arbetslivskriminalitet, penningtvätt och finansiering av terrorism finns Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.

Även Byggnads ordförande Johan Lindholm och Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, medverkar på pressträffen.

Fakta

Hittills presenterade förslag inför budgetpropositionen för 2022:

Sänkt skatt (skattereduktion) på förvärvsinkomst, 7 miljarder

Sänkt skatt för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, 2,6 miljarder

Skattereduktion på avgift till a-kassan, 0,8 miljarder

Ytterligare 0,5 miljarder till landsbygdsprogrammet

Ökat vägunderhåll ute i landet, 750 miljoner

Mer till utbyggnad av bredband, 500 miljoner

Ökade möjligheter till pension i förtid för personer över 60 år (ingen kostnad angiven)

Höjt tak för bostadstillägg för pensionärer (ingen kostnad angiven)

Slopad reklamskatt, 45 miljoner

Källa: Regeringskansliet