DEBATTEN OM BROMMA FLYGPLATS

Experten: Tidigast om 15 år kan Arlanda ersätta Bromma

Bild: Erik Simander/TT, Stina Stjernkvist / TT, Ernst Henry Photography

Det kommer att räcka med 5–7 år för att lägga ner Bromma flygplats och flytta alla inrikes flyglinjer till Arlanda, visar en snabbutredning som regeringen har beställt. Men tidsplanen bygger på rent önsketänkande och är rentav illavarslande, anser Nicklas Skår, miljöjurist på Svenskt Näringsliv.

– Vi måste någonstans vara realistiska med vad som kommer att hända med flyget. Arlanda har inte kapaciteten att ta över Brommas trafik. Inrikesflyget är som vilken kollektivtrafik som helst där folk ska ta sig till och från sina jobb. Det innebär att merparten av personerna flyger klockan 7–9 och 16–18 vilket redan i dag skapar långa trafikstockningar till och från Arlanda. Och om fler skulle behöva ta snabbtåget till och från flygplatsen skulle man behöva dra tillbaka tågtrafiken på annat håll, till exempel inom lokal-, pendel- eller regionaltrafiken. Det kommer hindra jättemånga från att ta sig till och från sina jobb. Det är uppenbart att det här skulle skapa stora problem, säger han.

För att det överhuvudtaget ska vara möjligt för Arlanda att överta Brommas trafik krävs det stora infrastruktursatsningar. En av dem är att utöka antalet rullbanor, menar han.

– Redan för tio år sedan kunde man konstatera att de tre banor som finns inte kommer att räcka till vid en flytt från Bromma till Arlanda. Vi måste bygga ytterligare en bana, säger han.

Men det löser fortfarande inte problemet. En annan fråga som måste lösas är bil- och tågtransporten som går till och från Arlanda.

– För att klara en flytt från Bromma till Arlanda och samtidigt bibehålla kapacitet över tid kommer man dels behöva bygga ut två motorvägsfiler, alltså en väg i vardera riktningen. Dessutom måste man sannolikt bygga två nya spår i tågtrafiken till flygplatsen, även här i vardera riktningen, säger Nicklas Skår.

Det är här som tidsplanen på 5–7 år faller på sin orimlighet, menar han. Sett till de utdragna tillståndsprocesserna vi har i dag kommer kan det att dröja mer än ett decennium innan de här tre projekten kan få grönt ljus.

– Man ska komma ihåg att det tog drygt tio år för Arlanda att få sitt senaste miljötillstånd godkänt. I det här fallet kommer vi ha att göra med tre viktiga områden som alla kräver tillstånd. I bästa fall kan man behöva vänta ungefär 15 år tills tillståndsprövningarna är klara. Och då pratar vi bara om tillstånden. Sen ska projekten byggas också, säger han.

Utifrån det perspektivet vore det möjligen realistiskt att kunna avveckla Bromma flygplats före 2038, då avtalet löper ut.

– Men det är bara realistiskt om vi startar idag. Att prata om att allt ska vara klart inom 5–7 år är omöjligt, säger han.

Nicklas Skår dömer ut utredningen som förhastad. Särskild kritik riktar han mot att man har undersökt flygtrafiken under den extrema coronaperioden, då flygtrafiken var helt lamslagen, och sen gjort beräkningar för framtiden. Det förvränger bilden av hur flygbehovet ser ut i ett normaltillstånd. Även om flygtrafiken har kommit igång igen är det inte på samma nivåer som tidigare. Så att redan nu påstå sig veta hur och i vilken omfattning flyget kommer att verka framöver är illavarslande.

– Det är konstigt att basera en utredning utifrån en period då flyget mer eller mindre stod stilla. Det är visserligen sannolikt att många möten kommer att kunna ske digitalt. Men att säga att det är en procents eller tio procents minskning, det kan ingen avgöra idag, säger han.