KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Kritiken: Ickebeslut om kärnkraften förvärrar elkrisen

Miljö- och klimatminister Per Bolund och Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv. Bild: Erik Simander/TT , Fredrik Sandberg / TT

Bara dagar innan deadline kom regeringen med sitt besked som ska rädda kärnkraften. Men det går på tvärs mot flera tunga remissinstanser. Regeringen kastar in Sverige i en mycket osäker situation, menar Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke, som varnar för försämrad elförsörjning.

– Det är ett ickebeslut som kastar oss ut i okänd terräng. Man bryter nu upp en ansökan som är tillstyrkt av regeringens egen expertmyndighet och av Mark- och miljödomstolen. Det behövs inga fler underlag för att fatta ett långsiktigt hållbart beslut, säger han.

Ansökan om utökning av mellanlager och byggnation av slutförvar är en sammanhållen process som har tagits fram under årtionden. Den är väl underbyggd och godkänd av expertmyndigheten och miljödomstolen och när regeringen nu bryter upp den finns ingen praxis för hur det ska hanteras, enligt Jan-Olof Jacke.

Risken är att en ny ansökan måste tas fram och bedömas av en rad olika instanser, vilket kan leda till att mellanlagret inte hinner byggas ut i tid.

– Dagens besked ska inte ses som att man tillstyrker utökat mellanlager utan som ett besked om att regeringen inte klarat av att ta ett för Sverige helt avgörande beslut. Regeringen spelar ett mycket högt spel med frågan om att trygga vår energiförsörjning och vår förmåga att klara klimatomställningen, säger Jan-Olof Jacke.

Det är ett historiskt beslut när en regering väljer att köra över en kommun så här totalt

Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn, säger till TT att det är anmärkningsvärt att kommunen inte har fått någon förhandsinformation.

– Det är ett historiskt beslut när en regering väljer att köra över en kommun så här totalt, en kommun som tagit stort nationellt ansvar i över 40 år och hanterat hela Sveriges använda kärnavfall, säger Andreas Erlandsson till TT.

Tillståndet för mellanlagring av kärnavfall i Oskarshamn blev klart 1978 men redan då var det klart formulerat att det inte på något vis skulle betraktas som ett slutförvar, enligt Andreas Erlandsson. En kapacitetsökning beslutades senast 1998, men nu vill kommunen, liksom flera andra aktörer, i stället se ett beslut om slutförvar.

– När vi utökade kapaciteten 1998 sade vi att vi inte på något vis kommer att gå med på en utökning av mellanlagrets kapacitet om vi inte har en lösning på plats med ett slutförvar, säger han.

Han har svårt att förstå varför regeringen ännu inte har kunnat fatta ett sådant beslut när det finns en lösning som godkänts av expertmyndigheter. Erlandsson är också kritiskt till att regeringen inte kunnat svara på direkta frågor gällande vad de anser saknas i beslutsunderlagen som ligger på deras bord.

– Nu kommer vi att se vad vi har för verktyg att hantera det här och göra allt i vår makt för att få till ett beslut om slutförvar, säger Andreas Erlandsson vidare till TT.

”Ett stort risktagande"

Svensk Kärnbränslehantering, SKB, är starkt kritiskt mot regeringens beslut att bryta ut mellanlagringen från slutförvaret.

– Vi har svårt att förstå varför regeringen valt att inte fatta beslut om hela slutförvarssystemet. Det här är ett stort risktagande som tyvärr inte räddar elproduktionen, utan riskerar den, säger SKB:s kommunikationschef Anna Porelius.

Risken är nu stor att mellanlagret blir fullt innan alla tillstånd kommer på plats, tillägger hon.

– Regeringen kör också över Oskarshamns kommun som motsatt sig utökad mellanlagring utan ett slutförvarsbeslut. Vi har största respekt för kommunens inställning och beklagar att man inte hörsammat det.

Lina Håkansdotter, chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svensk Näringsliv, har i en tidigare TN-artikel lyft frågan om vad som händer med förtroendet för framtida överenskommelser när regeringen plötsligt ”kör över” Oskarshamn i frågan om mellanlagret och frångår tidigare löften om att ett beslut om slutförvaret ska tas innan det blir tal om att bygga ut mellanlagret.

De kommuner som idag hanterar kärnbränsle tar ett stort ansvar, påpekar hon.

– Dessa kommuner är värda respekt och förtroendeingivande agerande från regeringen. Jag är orolig för slutförvarsfrågan och beklämd över att regeringen inte kan ställa sig över sina ideologiska låsningar – kommer frågan någonsin att lösas?

M: De är förbannade på regeringen

Att Oskarshamn och Östhammar hamnar i kläm vid ett beslut som bara omfattar en utökning av mellanlagret har även Lars Hjälmered, Moderaternas energipolitiske talesperson, uttalat sig kritiskt om i tidigare artiklar på TN.

– De är förbannade på regeringen och känner det som ett stort svek. De upplever att de i dialog med regeringen tar ett nationellt ansvar för kärnavfallet, ställer upp med plats och jobba med medborgarnas acceptans.

Oskarshamn har sedan länge aviserat att kommunen inte går med på en utökning av mellanlagret innan ett beslut om slutförvaret finns på plats.

Regeringens delbeslut är dessutom principiellt tveksamt, påpekar Lars Hjälmered.

– Nästa gång kan det handla om en industrietablering. Det här kan bli ett prejudikat, alltså vägledande, för att regeringen helt enkelt struntar i vad kommuner tycker – det är ett otroligt oskick.