CORONARESTRIKTIONERNA

Så kommer våra liv förändras efter pandemin

Bild: Marcus Ericsson/TT

Martin Appel, PC för allas konsumentredaktör, listan fem saker som kommer förändras när pandemin klingar ut.

Vad kommer hända när restriktionerna släpper och världen ska gå vidare efter pandemin? Diskussionerna går från att förespråka ett nytt normalläge till att en teknisk revolution omkullkastar allt.

Martin Appel listar fem saker och hur de kommer förändras, eller inte, i framtiden.

  1. Videomöten - Ingen teknik kan ersätta kreativa diskussioner som ter sig bäst i fysiska möten. Visst kan Zoom, Teams och Meet bidra till en förenkling av arbetet, men inte ersätta vår kommunikation helt.
  2. Distansjobb - Att 70 procent av företagen räknar med att fortsatt hemarbete till en viss grad blir en del av vardagen efter pandemin är hoppfullt. Flexibiliteten i att byta kunna mellan kontor och hemma är värdefull.
  3. Undervisning - Traditionell undervisning bör inte räknas bort i framtiden.
  4. Restauranger - Take-away-tjänsterna har erfarit en boom till följd av pandemin. Förhoppningsvis kan de i framtiden fungera främst som ett komplement till de vanliga restaurangerna och inte en ersättning.
  5. Shoppning - Näthandeln nådde rekordnivåer, och 10 000 butiker förutspås slås ut till år 2030. Men konsumenternas behov av att personlig service finns kvar.

PC för alla: ”Låter vi tekniken ta över helt riskerar framtiden att bli väldigt torftig.”