DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Anders Borg: Här är skatterna som måste sänkas

Bild: Fredrik Persson/TT

Tidigare finansminister Anders Borg pekar ut de allra viktigaste åtgärderna för att få svenska företag att växa globalt. ”Skatterna är oerhört betydelsefulla, kanske det mest avgörande för den typen av snabbväxande teknologibolag som jag arbetar med”, säger han.

Sverige som kunskapsnation ligger i EU-toppen, enligt en kartläggning från European Centre for Entrepreneurship, ECEPR. Men samtidigt visar rapporten (Brain business jobs 2021) att tillväxten av nya kunskapsjobb är lägre i Sverige än i många andra länder, till exempel öst- och sydeuropeiska länder. Fortsätter den trenden kan Sverige snart vara omsprunget, och tappa såväl jobb som välfärd, varnade Nima Sanandaji, teknologie doktor och ordförande i ECEPR, under ett seminarium.

– Regioner som har en hög nivå av kunskap och låga arbetskraftskostnader, det är där kunskapsjobben växer. Högskatteländer som Frankrike och Belgien har redan fallit efter i konkurrensen, säger han.

Kartläggningen utgår från ett index som mäter kunskapsjobbens fördelning i 31 europeiska länder och 280 europeiska regioner. Länder med ett högt index har många som är anställda i företag som jobbar med teknologi, IT, avancerade tjänster och kreativa yrken som till exempel digital design. I dagsläget ligger Sverige som sagt i toppen. Bara Schweiz ligger bättre till när det gäller så kallade kunskapsjobb per capita.

Borg: Det krävs mer

Så vad kan Sverige göra för att stärka konkurrenskraften och fortsätta locka kunskap och kapital till landet? Företagsklimatet i stort är naturligtvis viktigt för etableringar och investeringar, liksom att åtgärda regelkrångel, handläggningstider och brist på kompetens. Även infrastrukturen spelar stor roll – framför allt den digitala – menade en rad experter under seminariet.

Men det krävs mer, inte minst på skatteområdet, anser tidigare finansminister Anders Borg, som numera är djupt involverad i flera projekt med ett 50-tal snabbväxande bolag. Enligt honom finns det en bra grogrund i Sverige just nu för att bygga snabbväxande bolag som kan utvecklas och gå till börsen, och en ekologi för att stötta globala ledare. Men för att hävda sig i den internationella konkurrensen kommer det att krävas mer, menar han.

”Det skulle vara en enorm fördel om man kunde reformera kapitalinkomstbeskattningen genom att generellt sänka den till 20 procent”

Att förbättra beskattningen för entreprenörer är en av de viktigaste pusselbitarna, tycker Anders Borg.

– Skatterna är oerhört betydelsefulla, kanske det mest avgörande för den typen av snabbväxande teknologibolag som jag arbetar med. Kapitalinkomstbeskattningen är nyckeln. Ska man få ett bolag att gå från 30 till 500 miljoner kronor i omsättning på fem år, då måste man ha starka grundare men också starka investerare som har erfarenhet att bygga bolag, säger han.

– Då är det såklart inte bra med diskussioner om förmögenhetsskatt och arvsskatt. Däremot skulle det vara en enorm fördel om man kunde reformera kapitalinkomstbeskattningen genom att generellt sänka den till 20 procent och samtidigt ta ytterligare steg för det vi kallar entreprenörsbolag. Det skulle göra att vi blev ännu mer attraktiva på det här området, fortsätter han.

Lämnar inte längre Sverige

Att hitta grundare och företagsledare som kan skala upp sina bolag globalt är helt avgörande, menar han. Han nämner Izettle, Spotify, Skype och Klarna som goda exempel och menar att det ur och runt dessa bolag har sipprat fram människor som vet hur man bygger ett globalt ledande företag. Den erfarenheten måste vi slå vakt om, konstaterar Anders Borg.

– Varför stannar de här personerna kvar i Sverige? Jo, det handlar om vad vi har gjort med vårt skattesystem. Om vi går tillbaka till 60-, 70- och 80-talet så lämnade Ingvar Kamprad, Hans Rausing, Fredrik Lundberg och många andra så snart de hade börjat bygga upp ett företag. Så är det inte längre, säger han.

Förutom nämnda skatteförändringar vill han se en lägre bolagsskatt, förmånligare personaloptioner och ett mer tech-vänligt EU.

– Kunskapsförsörjningen är en avgörande faktor för Sveriges konkurrenskraft, säger Anders Borg.

Vill femdubbla ingenjörer

För att ta steg mot framtiden, och inte halka efter för mycket på det teknologiska planet, vill han också se en storsatsning på utbildning inom teknologi i Sverige.

– Jag tycker att man borde tillsätta en kommission för att femdubbla ingenjörsutbildningen, säger han.

– Jag jobbar med ett bolag som behöver anställa 60 programmerare, och alla dem anställer vi i Kiev eftersom det är oändligt mycket lättare att hitta duktiga personer där som vill jobba och utveckla teknologi till en helt annan kostnad än i Sverige, fortsätter han.

När det gäller matematikkunskaper och högteknologisk kunskap riskerar Sverige och EU att halka efter Kina och USA, menar Anders Borg.

– Snart får vi betala dyra användaravgifter för att nyttja amerikansk AI-teknologi. Vi blir omkörda, säger han.

Lägre skatter – mer klirr i kassan

Även Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, menar att skatterna måste ägnas mer fokus för att kunna stärka konkurrenskraften. Kapitalskatterna, eller ägarbeskattningens normala skattesats på 30 procent är inte konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv, konstaterar han.

– Tittar man runt i världen så visar grundliga kartläggningar att snittet i omvärlden snarare ligger ned mot 20 procent eller till och med lägre. Många länder har under vissa förutsättningar även möjligheter att komma ned väsentligt lägre än så, säger han.

Han efterfrågar generella reformer för att få ned kapitalskattesatsen. När det gäller företagen som omfattas av det så kallade 3:12-regelverket, eller entreprenörsskatten, har det gjorts en del förbättringar, enligt Johan Fall.

– Regelverket var under hård kritik under 90-talet och början av 00-talet och det gjordes så småningom en ganska genomgripande reform. Nu kan vi se tillbaka på de 15 år som har varit, och det finns brister i regelverket fortfarande, men pratar man med företagare i dag upplever de situationen som mer rimlig, säger han.

”Trots att man sänkte skattesatsen från 30 till 20 procent för den här gruppen, så får man i dag in mellan 10 och 15 miljarder mer om året i skatter”

Entreprenörsskatten träffar väldigt många företagare. 450 000 företag och omkring 1,5 miljoner människor har anställning i ett 3:12-företag, förklarar Johan Fall. Det är en ökning på 15 år med ungefär 500 000 personer.

– Om något så illustrerar det en positiv utveckling. Även skattebasen har vuxit kraftigt. Trots att man sänkte skattesatsen från 30 till 20 procent för den här gruppen, så får man i dag in mellan 10 och 15 miljarder mer om året i skatter från den skattebasen.

– Nu måste man hålla tag igen, och förbättra ytterligare. Definitivt inte försämra, säger han.

Fördubblade kostnader

Även marginalskatterna på arbete behöver åtgärdas, enligt Johan Fall.

– Vi ligger väldigt högt, bland de högsta i världen, trots att värnskatten togs bort förra året. Den behöver ned åtminstone tio procentenheter, säger han.

Marginalskatterna bromsar upp och snedvrider en rad saker i ekonomin, inte minst kring rekrytering av nyckelkompetens, berättar Johan Fall.

– Det är mycket dyrare att ha en person i Sverige jämfört med i exempelvis Tyskland, Storbritannien, USA, Estland och Kina. Vi kan se extrakostnader på upp till 35 procent, och tar man hänsyn till köpkraft i länderna kan det vara frågan om fördubblade kostnader i Sverige, säger han.

”Det viktigaste är rätt skattereformer. Innehållet i dem är det viktiga”

Sverige behöver många skattereformer, men framför allt rätt skattereformer, enligt Johan Fall. Givet det parlamentariska läget och de olika tankarna som råder i olika partier är en stor skattereform något som gör honom svettig.

– Det viktigaste är rätt skattereformer. Innehållet i dem är det viktiga, säger han.

Banksmäll kan slå mot företagen

Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen, anser att bankernas betydelse för näringslivet, företagande och investeringar hamnat i skymundan. Bankerna står för hälften av företagens externa finansiering, menar han.

– Vi har sannolikt det starkaste banksystemet i Europa i nuläget. Vi har mycket kapital och låg risk, säger han.

Men läget kan snabbt förändras, varnar Hans Lindberg. Förslaget om en bankskatt och det nya globala regelverket Basel 4 som ska implementeras kan ställa till det rejält, menar han.

– Sammantaget kan företagsräntorna gå upp rejält inom kort, säger han.

Kartläggning: The Geography of Europe’s Brain Business Jobs: 2021 Index