DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Stockholms handelskammare: Stoppa bankskatten

Bild: Christian Gustavsson

Stockholms Handelskammare gör tummen ned till regeringens förslag om bankskatt.

Liksom Svenska Bankföreningen är Stockholms Handelskammare kritisk mot regeringens planer på en ny bankskatt.

– Sverige som investeringsland påverkas negativt på ett sätt som riskerar att överstiga de kortsiktiga intäkter man söker med en skatt av den här sorten. Finanssektorn och viljan att investera är starkt beroende av långsiktiga spelregler och den ryckighet som framträtt på senare år har tyvärr en negativ påverkan som i synnerhet slår mot Stockholm, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Enligt regeringens förslag ska en riskskatt på 0,05 procent tas ut av beskattningsunderlaget från och med beskattningsår 2022 och på 0,06 procent från 2023. Beskattningsunderlaget utgörs av en bedömning av kreditinstitutets skulder.

Andreas Hatzigeorgiou vill att förslaget stoppas helt.

Stockholms Handelskammare menar att det riskerar att påverka huvudstadsregionen negativt