DEBATTEN OM GÅRDSFÖRSÄLJNING

Så blir nya lagen om gårdsförsäljning: ”Nu gör vi Sverige lite roligare”

”Steg för steg gör vi Sverige lite friare och lite roligare. I praktiken betyder gårdsförsäljning landsbygdsutveckling, fler jobb och ökad tillväxt”, säger Johan Hultberg (M), socialutskottet. Bild: Pressbild

Besöksnäringen och Sveriges dryckesentreprenörer har allt för länge tyngts av byråkrati och mossig lagstiftning, menar Johan Hultberg (M), socialutskottet. ”Jag är stolt över att vi efter år av debatt och utredningar äntligen kan gå fram med ett skarpt förslag om att införa gårdsförsäljning i Sverige”, säger han till TN.

– Jag är väldigt glad och stolt över att vi efter år av debatt och utredningar äntligen kan gå fram med ett skarpt förslag om att införa gårdsförsäljning i Sverige och att det förslaget omfattar alla dryckesslag – vin, sprit, öl och andra jästa drycker. Detta är en viktig reform för Moderaterna men framförallt för berörda företag som ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas, säger Johan Hultberg (M), som sitter i socialutskottet.

Besöksnäringen och Sveriges dryckesentreprenörer har allt för länge tyngts av byråkrati och mossig lagstiftning, som han uttrycker det.

– Företagarna sliter för att utveckla sina verksamheter och gårdsförsäljning är en oerhört efterlängtad reform som kommer att stärka Sverige både som producentland av drycker men också som besöksland, säger han.

– Steg för steg gör vi Sverige lite friare och lite roligare. I praktiken betyder gårdsförsäljning landsbygdsutveckling, fler jobb och ökad tillväxt.

För tidigt att fira

Men än är det för tidigt att ropa hej, betonar Johan Hultberg.

– Nu hoppas jag att EU-kommissionen inte sätter några käppar i hjulet så att den nya lagstiftningen kan vara på plats lagom till nästa sommar.

TN har också pratat med företagare och generalsekreteraren på Sveriges producenter av alkoholdrycker på Livsmedelsföretagen som är positiva. Samtidigt varnar de för att förslaget innehåller tillväxthämmande faktorer, till exempel att det finns ett inbyggt produktionstak som är olika beroende på om det handlar om vin, sprit eller öl. Begränsningarna kan göra det svårt att driva en besöksverksamhet.

– Jag förstår kritiken. Jag och Moderaterna hade gärna sett ett ännu mer tillåtande system med högre tak och färre begränsningar men regeringens bedömning är att de begränsningar som föreslås behövs för att förslaget ska hålla EU-rättsligt – för att gårdsförsäljning ska kunna införas samtidigt som Systembolaget värnas, säger Johan Hultberg och fortsätter.

– Specifikt angående produktionstaket är det bra att regeringen nu förtydligar att man får addera de olika kategorierna. Ett bryggeri får exempelvis tillverka både 400 000 liter öl med en volymprocent under 10 procent samt därtill 200 000 liter med en volymprocent över 10 procent.

Exakta siffror kommer att framgå av lagrådsremissens konsekvensbeskrivning, enligt Johan Hultberg.

Förslaget innebär att varje konsument får köpa:

  • 0,7 liter spritdryck och 3 liter vardera av vin, starköl och andra jästa drycker.
  • Samtidigt ska Systembolagets monopol värnas – och enligt förslaget ska gårdsförsäljning kunna samexistera sida vid sida med Systembolaget.
  • Reformen berör omkring 400 bryggerier, 60 vintillverkare, 100 destillerier och 60 tillverkare av cider och andra jästa drycker.