DEN SVENSKA EKONOMIN

Debatt: Tjänstesektorn en tillväxtmotor i ekonomin

Ann Öberg, vd Almega Bild: Pressbild

”Potentialen för fortsatt tillväxt inom tjänstesektorn är stor men detta förutsätter en bättre tillgång på arbetskraft med rätt kompetens”, skriver företrädare för Almega på Di Debatt.

Under de senaste decennierna har branschen varit en tillväxtmotor i Sverige och potentialen är stor även framöver, men för fortsatt expansion krävs reformer för att öka arbetskraften och säkerställa kompetensen, enligt debattörerna.

”De skattesänkningar på arbetsinkomster som regeringen nämnde vid överlämnandet av vårpropositionen behöver skyndsamt realiseras.I dag utbildas alltför få ingenjörer i Sverige. Hälften av de som påbörjar en ingenjörsutbildning hoppar av innan examen. För att öka genomströmningen måste regeringen ta reda på orsakerna till avhoppen och genomföra de åtgärder som behövs”, skriver Ann Öberg, vd Almega, Lars Jagrén, seniorkonsult och tidigare chefekonom på Företagarna och Unionen, och Patrick Joyce, chefekonom Almega, på Di Debatt.

Di Debatt: ”Tacka tjänstesektorn för svensk produktivitet”