DEN SVENSKA EKONOMIN

”Vårändringsbudgeten är tyvärr en missad chans”

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade vårbudgeten vid en pressträff i Rosenbad på måndagen. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Reaktionerna är många på regeringens vårändringsbudget. Sverige tappar mark, men tyvärr är det lite i regeringens vårproposition som tyder på att de ens försöker vända utvecklingen”, Almegas säger Fredrik Östbom i en kommentar.

Regeringens vårändringsbudget innehåller förslag för 16,8 miljarder kronor och även ett nytt mått för att se hur många som försörjer sig själva.

Almega berömmer att arbetslinjen återupprättas med sänkt skatt på arbete, men efterfrågar mer.

– Om Sverige även fortsättningsvis ska vara ett föregångsland krävs det både politisk vilja och en betydligt högre reformtakt. Sverige tappar mark, men tyvärr är det lite i regeringens vårproposition som tyder på att de ens försöker vända utvecklingen. Sverige kan inte vänta, och det borde inte heller regeringen göra, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega, i ett pressmeddelande.

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten. Bild: Anders Wiklund/TT

Installatörsföretagen hade efterfrågat ett mer omfattande renoveringspaket.

– Varje dag går sju byggbolag i konkurs. Regeringen måste inse att det är viktigare än någonsin att hålla bygghjulen rullande för att branschen inte förlora erfaren kompetens. Inte bara för behovet i dag utan också de stora kompetensbehoven vi ser framåt. Då krävs det stora statliga stimulanser. Vårändringsbudgeten är tyvärr en missad chans. Det är bedrövligt, säger Installatörsföretagens vd Ola Månsson i en kommentar.

”Det är synd, för det behöver göras mer.”

Även Skogsindustrierna anser att regeringen gör för lite. Vårändringsbudgeten gör inte tillräckligt för att möta det skriande behovet av att rustar upp vägar och järnvägar, enligt Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

– Det är synd, för det behöver göras mer. Ett robust och effektivt logistiksystem är en förutsättning för att minska transportsektorns fossila utsläpp och stärka svensk konkurrenskraft, säger hon i ett pressmeddelande.

Trenden mot en svagare produktionstillväxt behöver brytas, betonar Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

– För att åstadkomma en ökad tillväxt behöver ramvillkoren komma på plats för att Sverige ska vara attraktivt att investera i, för svensk industri att kunna växa och utvecklas och för att lyckas med den gröna omställningen. Det handlar om effektivare tillståndsprocesser, om en säkrad elförsörjning och kompetensförsörjning, säger han i en kommentar.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges ingenjörer. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Sveriges Ingenjörer anser att regeringens satsning för att attrahera och behålla internationell kompetens är bra, men inte tillräcklig.

– Andra länder har strategier och samordning för talangattraktion som Sverige saknar, vilket kan påverka omställningen till ett hållbart samhälle. Det här tillskottet är välkommet, men det finns mycket kvar att göra på området, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer, i en kommentar.

Almega pressmeddelande: ”Sverige behöver långsiktiga reformer för tillväxt – inte kortsiktiga insatser”

Skogsindustrierna pressmeddelande: ”Viktiga satsningar på transportunderhåll saknas i vårbudgeten”

Installatörsföretagen pressmeddelande: ”Bedrövligt att regeringen inte stimulerar bygg- och installationsbranschen”

Industriarbetsgivarna pressmeddelande: ”Viktigt att regeringen fokuserar på produktivitet och tillväxt”

Sveriges Ingenjörer pressmeddelande: ”Större satsning krävs i framtiden för kompetensförsörjningen och klimat”