FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

Äldre får inte välja sin äldreomsorg

Bild: Martina Holmberg / TT

Nio av tio äldre vill kunna välja hemtjänst och äldreboende – även bland privata alternativ. Men möjligheten saknas på väldigt många håll, visar undersökningen Äldrebussen.

Önskan att själv få bestämma vem som utför äldreomsorgsinsatser tycks vara intressant bland svenskarna generellt. Nio av tio uppger att de vill kunna välja hemtjänstutövare, äldreboende och om man vill ha ett privat eller offentligt alternativ.

Men i fler än 200 kommuner saknas i praktiken möjligheten att välja ett privat hemtjänstalternativ, detta trots att det finns LOV-system. När det gäller äldreboenden är siffrorna ännu sämre, skriver Vårdföretagarna.

Trots att det finns privata utövare i 100 kommuner finns endast verklig valfrihet i 23 av dessa – vilket enligt undersökningen betyder att närmare 80 procent av befolkningen i åldersgruppen 65 år och äldre saknar möjligheten att fritt välja var de vill bo.

”De äldre vill kunna välja mellan privata drivna och offentligt drivna äldreboenden. För att det ska vara möjligt krävs förutom privat drivna äldreboenden ett valfrihetssystem. Det är endast i knappt 30 av Sveriges 290 kommuner som dessa villkor är uppfyllda. Konsekvensen är att 1,7 miljoner äldre (65+ år) bor i kommuner där möjligheten att välja ett privat drivet äldreboende saknas, säger Björn Arnek, branschekonom på Vårdföretagarna i ett pressmeddelande.

Opinionsundersökningen Äldrebussen genomförts av Verian med en svarande målgrupp från 85 år till 109 år.

Vårdföretagarna: ”Unik undersökning: Nio av tio i åldersgruppen 85 till 109 år vill kunna välja äldreomsorg”