REGELKRÅNGLET

Beskedet: Nu lättas regelbördan för företagen

Boriana Åberg, M:s gruppledare i skatteutskottet. Foto: Janerik Henriksson/TT och Pressbild

Höjd omsättningsgräns för moms och fler möjligheter till förenklad faktura ska göra livet bättre för småföretagen, enligt regeringen. ”Det är viktigt att förenkla regelverket”, säger Boriana Åberg, M:s gruppledare i skatteutskottet, till TN.

Tidningen Näringslivet kan berätta att regeringen nu går vidare med flera förslag riktade mot mindre företag. På torsdagen lämnar regeringen in sin lagrådsremiss, vilket är det sista steget mot en konkret proposition, om att den 1 januari 2025 höja omsättningsgränsen för moms från 80 000 till 120 000 kronor.

– Det är ett viktigt steg för att underlätta för de mindre företagen. Det var innovationer och handel som en gång i tiden gjorde Sverige rikt och det är företagandet som ska få oss ur krisen nu, säger Boriana Åberg.

Förenklad faktura för fler

Skattebetalarna har tidigare välkomnat förslaget eftersom de minsta företagen inte behöver ta ut moms eller redovisa moms på sin försäljning.

Regeringen föreslår också att svenska företag ska få möjlighet att använda de omsättningsgränser som gäller i andra EU-länder, om andra krav är uppfyllda.

Ett tredje förslag innebär att fler företag ska kunna använda förenklad faktura. Det innebär att företag inte alltid behöver ange adress eller andra detaljerade uppgifter om köparen. Förslaget gäller enbart företag som också omfattas av undantaget för moms.

– Det är viktigt att förenkla regelverket för småföretagen. Storföretag som Ikea har stora administrativa avdelningar med det senaste it-systemet men vi vill göra det enklare för elektrikern som vill starta eget, säger Boriana Åberg.

Företagen avgörande för svensk ekonomi

Enligt uppgifter från Tillväxtverket finns idag runt 1,2 miljoner företag i Sverige. 97 procent är småföretag med färre än 10 anställda. Små och medelstora företag, upp till 249 anställda, utgör 99,9 procent av samtliga företag. De stora företagen utgör alltså bara en promille av det totala antalet företag i Sverige.

– Nu när inflationen sjunker och framtidstron ökar kan Sverige bli rikt igen och där är de små företagen avgörande. Ikea startade ju också en gång i tiden som ett litet företag. Vi menar att de här förslagen gör det lättare för små företag att växa och bidra med skatteintäkter och skapa arbetstillfällen, säger Boriana Åberg till TN.