BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Norge satsar på utbyggnad av Malmbanan

Norges transportminister Jon-Ivar Nygård vill bygga två till tre nya extraspår av Malmbanan på den norska sidan. Bild: Heiko Junge

Efter Sveriges NATO-inträde blir Malmbanans tillförlitlighet ännu viktigare i händelse av kris. Det menar Norges transportminister Jon-Ivar Nygård, som nu skjuter till pengar till för upprustning av rälsen på den norska sidan. ”Transport och infrastruktur är en viktig del av att binda samman våra länder", säger han till Dagens Nyheter.

Längs den 50 mil långa sträckan mellan Kiruna och Narvik kör varje dygn upp till 24 malmtåg tillsammans med vanliga godståg och persontrafik. Det gör Malmbanan till landets mest trafikerade järnvägssträcka.

Järnvägen kantas dock av stora problem, och mellan den 17 december och 7 mars var det stopp i trafiken under 72 av 81 dagar tack var två förödande urspårningar. LKAB skickar två tredjedelar av företagets hela malmexport längs Malmbanan, och sa nyligen till TN att man ser situationen som något av ett ”nödläge”.

Sedan Sverige intåg i NATO kommer Malmbanan spela än en viktigare roll ur strategisk synpunkt, menar Norges transportminister Jon-Ivar Nygård. Han ser den som en nyckel för att kunna transportera material mellan öst och väst i en krissituation, rapporterar DN.

– Transport och infrastruktur är en viktig del av att binda samman våra länder och göra oss redo för kriser och krigstillstånd, säger han.

Den 22 mars presenterar Norge en ny nationell transportplan, där satsningar på att stärka upp Ofotenbanen, den norska delen av Malmbanan, kommer deklareras.

– Vi vill bygga två till tre nya extraspår på delar av sträckan, så att fler tåg kan mötas. Under kommande år har vi behov av att öka kapaciteten. Självklart vill vi också minska sårbarheten, säger Jon-Ivar Nygård.

DN: Norsk minister: Natointrädet gör Malmbanan ännu viktigare