DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Reformerna bakom svenska techundret – skatterna som inte får höjas

Klas Tikkanen, COO på Nordic Capital, David von Laskowski, vd och koncernchef för Picadeli och Greenfood Group. Bild: HE Nygren AB, Pressbild

Utan tillväxtfrämjande skattereformer under 2000-talet hade Sverige gått miste om techboomen, menar investerarproffset Klas Tikkanen. ”Det finns inte en enda unicorn i Sverige som startades innan de här reformerna”, säger han till TN.

Schweiz, Sverige och Irland är de bästa kunskapsekonomierna i Europa, enligt studien Brain Business Jobs Index som har genomförts årligen sedan 2017 av The European Centre of Entrepreneurship and Policy Reform, med stöd av Nordic Capital. Trenden är tydlig: andelen kunskapsintensiva jobb ökar.

Nordic Capital är en tillväxtorienterad investerare som tycker att tillväxt är viktigt. Det är bra för landet och även för oss som investerare, sa Klas Tikkanen, COO på Nordic Capital under ett seminarium i riksdagen där rapportens slutsatser diskuterades.

– Vi kan konstatera att kunskapsintensiva jobb har högre produktivitet och främjar ett lands tillväxt.

Sverige har alltså högst andel kunskapsintensiva jobb i EU och näst flest i Europa. De svenska techbolagen och den utvecklade digitaliseringen är nycklarna till den svenska framgången, enligt studien. Men länder i Östeuropa knappar in. Fyra av de tio främsta regionerna för kunskapsintensiva jobb numera finns i Östeuropa. De europeiska storstadsregioner med högst andel kunskapsintensiva jobb är Bratislava, Budapest och Prag.

– Vi ligger bra till på grund av gamla meriter. Vårt utbildningssystem var ett av de bästa i världen under väldigt lång tid tills vi började rasa i PISA-mätningarna, sa Klas Tikkanen.

Historiskt sett har vi haft en väldigt tillväxtbefrämjande skattestruktur i Sverige och en av Sveriges styrkor är det relativt enhetliga skattesystemet som vuxit fram efter en rad kapitalskattereformer under 2000-talet, menar han.

– Det finns inte en enda unicorn i Sverige som startades innan de här reformerna. Och för varje unicorn finns det hundra andra framgångsrika techbolag som inte är unicorns.

För att Sverige fortsatt ska vara ledande krävs en rad tillväxtbefrämjande reformer. Bland annat behöver politikerna se över bostadsmarknaden och expertskatten.

– Framför allt handlar det om att inte göra något som hämmar tillväxt som att återinföra förmögenhetsskatt eller arv- och gåvoskatt, sa Klas Tikkanen.

David von Laskowski, vd och koncernchef för Picadeli och Greenfood Group, berättade under seminariet att företaget storsatsat på mjukvara, AI och innovativ hårdvara.

– Vi har bland annat byggt digitaliserade salladsbarer där vi har koll på produkternas hållbarhet och påminner personalen om att fylla på.

– Med hjälp av AI arbetar vi med väderstatistik och säljdata för att beställa till salladsbarerna och säkerställa att alla som konsumenerar på en salladsbar i en specifik butik får ett sortiment som är anpassat efter de aggregerade smakpreferenserna i just den butiken.

Satsningarna på AI har lett till att företaget haft ett stort behov av att rekrytera bland annat mjukvaruingenjörer och analytiker.

– Vi finns i åtta europeiska länder och i USA. Men våra två största kontor ligger fortfarande i Sverige, och dessutom utanför Stockholm, i Helsingborg och Göteborg.

– Vi vill gärna att det ska fortsätta att vara så, men det finns ett scenario där vi inte lyckas attrahera rätt kompetens och då kommer vi att söka oss till andra regioner.

Han menar att det finns en förskjutning av de kunskapsintensiva jobben och att mycket kompetens försvinner utomlands på grund av högre löner eller lägre skatter.

– Kanske framför allt handlar det om bättre förutsättningar att skapa delägarskap bland medarbetare, något som är otroligt viktigt för oss. Annars kan inte vi rekrytera den här typen av människor utan de går till andra branscher.

David von Laskowski berättade att företaget måste konkurrera med europeiska och amerikanska aktörer om kompetensen.

– Vi måste säkerställa att både vi som bolag och att Sverige är konkurrenskraftigt. Vi måste få bättre förutsättningar för företag att erbjuda attraktiva arbetsvillkor.

– Nu har våra ägare gett oss möjligheter att låta människor köpa aktier och investera i våra bolag. Det skapar delaktighet, ägande och motivation i vår framgång och även lojalitet.