REGELKRÅNGLET

Bidrag för laddstolpar ett moment 22 – ”Fånigt”

Carl-Magnus Elmersson, vd på Carl-Magnus Entreprenad. Bild: Carl-Magnus Entreprenad/Christine Olsson / TT/Maja Suslin / TT

Naturvårdsverket lockar med bidrag för att företag ska installera laddstolpar. Men de ställer också ut en tidsfrist, som ofta inte går att uppfylla eftersom det tar så lång tid att bli tilldelad effekt. "Det blir fånigt med spelregler som inte kan följas", säger företagaren Carl-Magnus Elmersson till TN.

Carl Magnus Elmersson grundade Carl-Magnus Entreprenad 2008. Från ett enmansföretag som anlade trädgårdar har företagit idag växt till 15 anställda och erbjuder all typ av markarbete runtom i Älmhults kommun, och närliggande kommuner.

I takt med att företaget växte valde Carl-Magnus Elmersson att köpa en fastighet i centrala Älmhult där även andra företag kunde hyra in sig. Ett av dem är Landrins bil, som frågade fastighetsägaren om han kunde installera laddstationer för elbilar.

Carl-Magnus Elmersson sökte därför Naturvårdsverkets bidrag Ladda bilen för att kunna sätta upp ett antal laddstolpar, och fick stödet beviljat i början av 2024, med kravet att anläggningen skulle vara klar i juni.

Problemet? Nätägaren Eon kunde inte bevilja effekten som krävdes för laddstationen förens ett drygt år senare. Och eftersom Naturvårdsverket har tydliga krav på att installationen måste vara helt genomförd inom en viss tidsram drogs stödet tillbaka, med resultatet att Carl-Magnus Elmersson fick lägga ner projektet.

– Det här blir ju helt fel. Vi kan vara helt klara med installationen och sedan vänta in att vi får effekten från Eon, men det räcker inte för Naturvårdsverket, säger han.

– Allt arbete både vi lagt ner på ansökan, och som Naturvårdsverket lagt ner för att bevilja den, fallerar.

Carl-Magnus Elmersson efterfrågar en tydligare politisk styrning som gör reglerna möjliga att följa. Antingen att Naturvårdsverkets tidsfrist förlängs för att matcha den tid det tar att få effekt, vilket ofta kan ta flera år i södra Sverige, eller att det sätts press på nätägarna att prioritera ansökningar som bidrar till elektrifieringen.

– Vi blir ju helt beroende av nätägaren, för det finns ingen annan att vända sig till. Det blir fånigt med spelregler som inte kan följas, säger han.

– Varför finns det ett stöd om det, för de flesta, inte går att få? Det finns nog inte många som har den överkapaciteten på ström redan idag så att man direkt kan installera snabbladdare. Om vi vill skapa infrastrukturen för elfordon måste något förändras, avslutar han.