ELKRISEN

Så vill de lösa effektbristen – ”Företagen vill inte stå i rysk brödkö”

Primrocks grundare Mattias Ganslandt. Bild: Kristina Sahlén, Anders Andersson

Effektbrist stoppar industrisatsningar runtom i Sverige. Nu föreslår företaget Primrock att näringslivet släpps in på de lokala elnäten för att bidra med innovation och avlastning. ”Det finns enorm förbättringspotential i form av smartare system”, säger Mattias Ganslandt, Primrocks grundare, till TN.

Primrock är en av alla nya leverantörer av kapacitet och balanstjänster i elsystemet. Bolaget är privatägt och jobbar både med Svenska kraftnät samt i lokalnät för att stadga upp elnätet och erbjuda olika tjänster, till exempel leverera extra elektrisk effekt när behovet är stort.

Bolaget har idag sju olika anläggningar i Sverige, fem färdiga och två under prekvalificering, som tillsammans kan leverera 70 megawatt (MW) i tjänster. Men Primrock har stora expansionsplaner, och vill ”inom några år” kunna leverera tjänster för 1 000 MW till elsystemet.

Affärsidén bygger på att det idag finns en stor oförutsägbarhet på många platser i Sverige över hur stor elektrisk effekt som kommer att finnas tillgänglig, och att man med batterilager och andra typer av stödtjänster kan balansera upp systemet och skapa förutsägbarhet, något som Svenska kraftnät dessutom är beredda att betala för. Primrock ser störst potential i att kunna stärka systemet i sydvästra Sverige, där det både råder stor effektbrist samt finns en stor andel väderbaserad elproduktion, något som skapar oförutsägbarhet.

– Vi tror att det inom några år kan saknas uppemot 10 000 megawatt i kapacitet i sydvästra Sverige, säger Mattias Ganslandt, grundare av Primrock.

Mattias Ganslandt menar dock att aktörer som dem själva idag hindras från att stötta upp elsystemet på grund av att lokala elnätsägare inte släpper in dem, eller erbjuder för osäkra villkor. Enligt honom går mycket innovation förlorad som skulle kunna lösa delar av effektproblemen i Sverige.

Tre konkreta åtgärder

Efter att ha intervjuat 89 lokala elnätsägare i sydvästra Sverige om förutsättningar för nyanslutningar till elnäten har Primrock presenterat tre konkreta åtgärder som de tycker att elnätsägarna ska vidta för att aktörer som de själva lättare ska kunna ta sig in på marknaden:

Att elnätsbolagen åtar sig att handlägga ansökningar om nyanslutning inom tio veckor, att elnätsbolagen släpper in avlastande och avhjälpande anläggningar samt att elnätsbolagen åtar sig att förbättra de ekonomiska incitamenten för oberoende aktörer att göra systemnytta genom att tillhandahålla effekt och kapacitet som behövs under högbelastningsperioder.

– Idag är handläggningstiden för systemtjänster allt i från sex till tjugofyra månader. Det är nästan omöjligt att förutsäga hur lång tid det tar. Det gör det mindre attraktivt att investera, säger Mattias Ganslandt.

”Finns en enorm förbättringspotential”

Mattias Ganslandt menar att nya aktörer och entreprenörsledda företag är väl positionerade för att hitta nya innovationer och kunna vara med och finansiera satsningar i elnätet, bara de blir insläppta.

– Det finns enorm förbättringspotential i form av smartare system, automation och dubbelriktade energiflöden. Låt näringslivet hjälpa till, säger han.

– Förbättrade elsystem skulle göra stor nytta för samhällsekonomin i stort med fler arbetstillfällen och ökad produktion. Och sen finns det ju en uppenbar kundnytta i det också, det är klart att företagen skulle uppskatta om de slapp stå i kö, likt en rysk brödkö, för att få effekt och sen när de kommer fram inse att det inte finns något bröd, avslutar Mattias Ganslandt.