DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Här är företagen som trotsar krisen – ”Bästa året någonsin”

Martin Wahlgren, vd Consat. Bild: Consat/Pressbild

Industri- och techkonsultföretagen ser både ökad efterfrågan och rekryteringsbehov för 2024, visar en färsk konjunkturrapport från Innovationsföretagen. ”Det växer så det knakar”, bekräftar Martin Wahlgren på ingenjörsbolaget Consat.

Trots det allmänt svaga konjunkturläget förväntar sig tre av fyra företag inom industri- och techföretagen en ökad orderingång det kommande halvåret. Efterfrågan är bland annat stor på produktions/processutveckling och teknisk IT.

– Förväntningarna på orderläget har gått från svagt till relativt optimistiskt. Inom samtliga delbranscher förväntar man sig ett förbättrat orderläge under kommande halvår, jämfört med vår mätning från oktober 2023, säger Elin Lydahl förbundsdirektör Innovationsföretagen i en skriftlig kommentar.

Det Göteborgsbaserade ingenjörsbolaget Consat bekräftar bilden av en starkare marknad.

– Sammanfattningsvis förutspås 2023 bli det mest framgångsrika året hittills för Consatgruppen, med en förväntad omsättning på 540 miljoner kronor, en markant ökning från 419 miljoner under 2022. Vi upprätthåller även ett starkt momentum inför 2024, säger vd Martin Wahlgren.

Den höga efterfrågan ger i sin tur effekt på rekryteringsbehovet. Enligt Innovationsföretagen förväntar sig hela 92 procent av företagen inom delbranschen att nyanställa under kommande halvår. Så ser det även ut hos Consat.

– Vi strävar ständigt efter att bredda vår rekrytering. Trots att det alltid är en utmaning, märker vi en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, vilket gör det till en av de mindre svåra perioderna historiskt sett att attrahera talanger, förklarar Martin Wahlgren.

Trycket är dock inte lika stort för andra delbranscher tillhörande teknikkonsultföretagen och arkitektföretagen. Här förväntar sig två av fem av teknikkonsultföretagen respektive en tredjedel av arkitektföretagen en ökad orderingång under kommande halvår. Den splittrade bilden beror på att de här företagen är mer exponerade mot byggkrisen i bostadssektorn, enligt Innovationsföretagen.

Däremot ser det ljust ut för företag som kan möta den ökade efterfrågan för miljöprojekt och utredningar, samt anläggningar såsom energiverk, kraftverk, tele och dylikt.

Även Consat, som erbjuder skräddarsydda lösningar till kunder över fem kontinenter, upplever varierande framgångar inom olika sektorer.

– Marknaden visar en blandning av tillväxt och stagnation. Vi ser mest framgång internationellt, särskilt inom vårt ledande område – uppkopplade trafikledningssystem för kollektivtrafiken, där tillväxten är stark. De största utmaningarna stöter vi på inom fastighetssektorn, som generellt sett uppvisar en långsam utveckling, förklarar Martin Wahlgren.

Oavsett bransch, dras de flesta företag med en negativ prisutveckling vilket försämrades under andra halvåret 2023 och väntas fortsätta även under kommande sex månader. Det innebär att en övervägande andel av företag räknar med att ytterligare behöva sänka sina priser mot kund.

Pressmeddelande: Stark framtidstro bland industrikonsult­företag men stora utmaningar för arkitekt­företagen

Rapport: Investeringssignalen - februari 2024