BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Undersökning: Fler handlare utsattes för brott – ”Ohållbart”

Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel. /Mostphotos och Pressbild

Nästan varannan handlare utsattes för brott förra året, visar en ny undersökning. Nu kräver Svensk Handel att något görs för att vända trenden.

Svensk Handels Trygghetsbarometer, som visar andelen butiker som utsatts för stöld, ringa stöld, hot eller våld eller bedrägeriförsök, landade på 44 procent förra året. Det är ökning jämfört med 2022, då siffran var 43 procent..

– Vi kan smärtsamt konstatera att brotten mot handeln och dess personal inte avtar. Tvärtom så såg vi en ökning under 2023. Regeringen och ansvariga myndigheter måste ta dessa uppgifter på största allvar och agera nu. Trenden vi ser är dyster, och situationen är för många handlare ohållbar, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel, i ett uttalande.

Trygghetsbarometern visar också att Skåne, Örebro och Stockholms län var särskilt utsatta.

– Från våra medlemmar hör vi att stöldproblematiken vuxit explosionsartat under de senaste åren, och att den främst är driven av organiserad brottslighet. Regeringen har varit tydlig med dess ambition om att fler mängdbrott ska klaras upp, nu är det dags att gå från ord till handling. Ett trendbrott måste ske 2024, säger Nina Jelver.

PM: Nästan varannan handlare utsattes för brott under 2023 – ”Situationen är ohållbar”