KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Företagen: Omställning avgörande för konkurrenskraften

Genrebild. Bild: Mostphotos

Åtta av tio företag menar att den gröna omställningen är avgörande för att kunna vara långsiktigt konkurrenskraftig, visar en ny undersökning från Tillväxtverket.

– Undersökningen visar att åtta av tio företag anser att grön omställning är viktigt för konkurrenskraften och den långsiktiga lönsamheten. Detta är en bekräftelse på att det inte längre är en fråga om, utan hur snabbt, företagen kan genomföra sin gröna omställning, säger Tim Brooks, chef på avdelningen Företag på Tillväxtverket, i ett pressmeddelande.

Studien visar även att företagen tycker att långsiktiga politiska beslut är viktigt för att möjliggöra gröna investeringar samt att medelstora företag har kommit längre i sitt omställningsarbete än små företag.

Tillväxtverket: Grön omställning viktig förutsättning för företagens konkurrenskraft