DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Heidelberg Materials: ”Vi hoppas säkra en långsiktig brytning”

Karin Comstedt Webb, vice vd för Heidelberg Materials. Bild: Sofia Ekström/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Väntar en ny cementkris, eller ska den omstridda kalkbrytningen på Gotland få fortsätta?

Nu gör Heidelberg Materials, tidigare Cementa, ett nytt försök att få tillstånd efter att det förra nobbades sommaren 2021.

Heidelberg Materials, som äger cementindustrin som tidigare hette Cementa på Gotland, lämnar snart in en ny ansökan sedan den förra nobbades under stor uppståndelse i juli 2021.

– Brytområdet är lite annorlunda, och vi söker för 30 år för att långsiktigt säkra cementtillgången. Vi har gjort fler undersökningar, säger Karin Comstedt Webb, vice vd för Heidelberg Materials.

Ansökan avvisades

Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland utan att pröva den i sak. Enligt domstolen var det inte möjligt att behandla den, eftersom det fanns stora brister i miljökonsekvensbeskrivningen. Det gällde särskilt bedömningar av inverkan på grundvattnet på norra Gotland. Men nu har Heidelberg Materials gjort både fler undersökningar och undersökt längre tidsserier, enligt Karin Comstedt Webb.

– Vi har mött upp alla de inspel vi fått från myndigheter, och lite till. Den här typen av undersökningar har mig veterligen inte gjorts tidigare.

Kartan visar Heidelberg Materials kalkstensbrott Filehajdar och Västra brottet utanför Slite på Gotland. Bild: Anders Humlebo

Kritikerna, bland dem flera miljöorganisationer och Länsstyrelsen på Gotland, befarade inför den förra ansökan att norra Gotland kan bli allvarligt påverkat om grundvattennivåerna sjönk. Men nu lovar i stället Karin Comstedt Webb att vattentillgången kommer att bli bättre än någonsin på norra Gotland, om de får sitt tillstånd.

Ett av de nuvarande brytområdena, Västra brottet, ska stängas igen och vattenfyllas, uppger Karin Comstedt Webb. Därtill ska bolaget bygga en vattenreningsanläggning, vilket uppges kommer att säkra vattentillgången.

Tillverkar all cement

När ansökan om att få bryta kalken avvisades uppstod panik, både hos bolaget och inom hela den svenska byggindustrin. Bolaget står för all cementtillverkning i Sverige, och utan cementen kan nästan inget byggas. Enligt Heidelberg Materials finns inga andra rimliga lösningar än kalkbrytning på Gotland för att få kalk till cementtillverkningen.

En avslagen ansökan innebär därmed en ny cementkris.

– Det innebär stora försörjningsutmaningar. Vi blir importberoende, och det innebär risker ur ett beredskapsperspektiv. Vi tappar förmåga att förse Sverige med inhemsk cement.

Karin Comstedt Webb håller också fram klimatomställningen som ett skäl till att bolaget bör få sitt tillstånd. Det finns ambitiösa planer på att fånga in koldioxiden i anläggningen på Gotland.

– Vi hoppas säkra en långsiktig brytning för att kunna fullfölja våra planer, säger hon.

Rättat: Ansökan avisades 2021

Johanna Cederblad/TT

Ska kalkbrytningen få fortsätta på norra Gotland? Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Fakta

Den 6 juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas, som nu kallar sig Heidelberg Materials, ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Skälet var stora brister i miljökonsekvensbeskrivningen. De gällde särskilt bedömningar av inverkan på grundvattnet.

Högsta domstolen sade den 25 augusti förra året nej till att ta upp bolagets överklagan.

För att undvika risk för cementbrist tog regeringen fram en lag som öppnade för tillfälliga undantag i miljöbalken och möjlighet för regeringen att bevilja ett tillfälligt tillstånd.

Lagrådet sade nej till regeringens förslag. Men regeringen gick vidare med en proposition och den 29 september 2021 röstade riksdagen enhälligt ja till lagförslaget.

Efter behandling av en ansökan om tillfälligt tillstånd gav regeringen bolaget klartecken att fortsätta bryta till den sista december 2022.

Fyra miljöorganisationer överklagade, men Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att regeringens tillstånd inte strider mot någon lag.

Heidelberg Materials började om med sin tillståndsprocess och lämnade in en ny ansökan om tillstånd i fyra år till mark- och miljödomstolen. Domstolen sade i december i fjol ja till ansökan. Samtidigt pågår bolagets arbete med ansökan om tillstånd för längre tid.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap klassade den 15 december 2022 Heidelberg Materials verksamhet på Gotland som mycket viktig för svensk infrastruktur.

Nu ska bolaget i dagarna lämna in en ny ansökan som avser kalkbrytning i 30 år.