ELKRISEN

Därför sticker elpriset – så blir räkningen i vinter: ”Beror på vädret”

Bild: Janerik Henriksson/TT, Fredrik Sandberg/TT

Kyla och dålig vind har fått priserna och utsläppen att rusa i Sverige de senaste två veckorna. Kolkraft från Polen och Tyskland har importerats samtidigt som Karlshamnsverket stått i beredskap att elda olja. ”Hur elpriserna i vinter kommer att se ut beror på vädret, men det ser bättre ut än i fjol”, säger elprisanalytikern Christian Holtz till TN.

De senaste två veckornas kyla har fått elpriserna i Sverige att öka kraftigt. Under förra veckan närmast fördubblades spotpriserna på Nord Pool för el i Sverige till 1,43 kronor per kilowattimme i mellersta Sverige samt 1,47 kronor i södra Sverige. Därutöver tillkommer inrikes skatter, moms och avgifter.

– Det beror framför allt på att det varit kallt och att det har varit dåligt med vind. Dessutom var det lite problem med kärnkraften vilket också bidrog där en reaktor i Ringhals och en reaktor i Forsmark vid olika tillfällen låg nere, förklarar Christian Holtz, elmarknadsanalytiker hos Merlin & Metis.

I norra Sverige låg elpriser strax under hälften.

Under måndag och tisdag den här veckan fortsatte priserna att öka för att senare under onsdag och torsdag långsamt sjunka tillbaka och spotpriserna i morgon, fredag, är satta till 1,13 kronor per kilowattimme plus avgifter.

– I den lite större bilden har det under hösten varit väldigt låga priser jämfört med fjolåret.

Kyla, dåligt med vind och lite strul med kärnkraften innebar höga elpriser och höga utsläpp i elsektorn. Bild från i måndags. Bild: Svenska Kraftnät

Framöver ser det ut som att elpriserna kommer att stabilisera sig, menar han.

– Vi går mot lite mildare väder nästa vecka och så småningom kommer jul- och nyårshelgen och då går normalt efterfrågan ned eftersom industrin dämpar produktionen och därmed sjunker också elpriserna.

Därefter kommer ett nytt år och vad som händer då är svårt att sia om i dagsläget eftersom det i hög grad beror på vädret, men förutsättningarna ser betydligt mer stabila ut än i fjol.

– Gaslagren i Europa är fortfarande välfyllda, ungefär till 90 procent, och i vattenmagasinen i Sverige och Norge är nivån ungefär samma som ett vanligt år.

Vattenkraftens reservlager i form av snö är lite mer ansträngt men detta blir i sådana fall ett problem senare eftersom dessa i regel når vattenmagasinen först i samband med vårfloden.

– Men väldigt mycket beror på vädret. Rätt vad det är så kommer det en köldknäpp med sämre blåst och då sticker priserna också.

Christian Holtz, elmarknadsanalytiker hos Merlin & Metis. Bild: Privat

Som bekant betyder höga elpriser också höga utsläpp av växthusgaser eftersom våra priser till stor del korrelerar med import från en mer utsläppsintensiv elmix i övriga Europa. När Tyskland och Polens kolkraft importeras på grund av brist på planerbar el i södra Sverige sticker helt enkelt priserna.

I måndags kväll nettoimporterade Sverige enligt Svenska kraftnäts kontrollrum exempelvis 1 371 megawatt el från grannländerna varav de mest utsläppsintensiva från Tyskland och Polen där den sistnämnda exporterade en halv kärnkraftsreaktor, 610 megawatt till Sverige. Runt middagstid i måndags låg koldioxidintensiteten från Polens energimix på 930 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme enligt Elektricitymap, vilket nästan är i linje med ren kolkraft.

Enligt Svenska Kraftnäts kontrollrum nettoimporterade Sverige i måndags runt topplast el från grannländerna ungefär motsvarande Sveriges största kärnkraftsreaktor. Bild: Svenska Kraftnät

Enligt snabb överslagsräkning betyder det till exempel 567 ton växthusgasutsläpp i timmen från import från Polen vid 17.00-tiden.

– När elsystemet blir ansträngt betyder det väldigt höga växthusgasutsläpp. Det är en smutsig energimix som importeras då men vi har inte så många alternativ i dessa lägen. Vi skulle behöva mer planerbar kraft i södra Sverige för att kunna täcka efterfrågan när det är kallt och dåligt med vind, säger Christian Holtz.

Även Karlshamnsverket startade under veckan upp i beredskap men Christian Holtz har inte noterat att de tvingats gå upp i storskalig produktion. Däremot är det sannolikt att Heleneholmsverket, Ryaverket med flera eldat olja på kommersiell basis, men den statistiken är inte offentlig, förklarar han.

– Det blir så när elpriserna blir höga. När elpriset blir tillräckligt högt så blir fossil produktion lönsam och den gränsen har passerats de senaste två veckorna under vissa timmar, så jag tror absolut att det har bränts en del fossila bränslen.

Alternativet vore nämligen att ännu smutsigare elproduktion kommer in i bilden i större utsträckning.

Kolkraft från Polen och Tyskland kröp in i vägguttagen i måndags runt 17.00-tiden. Bild: Skärmbild