BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Rapport: Tillgängligheten till Arlanda har kraftigt försämrats

Susanne Anderson, vd Visit Sweden. Bild: Fredrik Persson / TT, Jonas Borg

Antalet flyg och flyglinjer till Arlanda från utlandet har mellan 2018 och 2023 minskat med 25 procent, visar en ny rapport.

Under samma period minskade även inrikesflyg med 32 procent.

– Vi har haft på känn att möjligheterna försämrats för turister att resa till Sverige med flyg och nu har vi svart på vitt att tillgängligheten till Sveriges viktigaste flygplats Arlanda försämrats kraftigt sedan innan pandemin, säger Visit Swedens vd Susanne Anderson, i ett pressmeddelande.

Analysen har gjorts av Copenhagen Economics i samarbete med SEO Economic Research på uppdrag av Visit Sweden, Region Stockholm och Swedavia.

Visit Sweden: Sämre tillgänglighet till Stockholm Arlanda från utlandet – hotar utveckling och intäkter från turism i hela landet