DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Kommuntoppen vägrar att höja skatten – ”Rättar alltid munnen efter magen”

Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande (M) i Höganäs. Bild: Höganäs kommun

Stenhård budgetdisciplin och ett blomstrande företagsklimat. Det har varit Höganäs kommuns recept för att kunna undvika att höja skatten i kärva tider. ”Vi får enormt mycket positiva reaktioner på att vi har stabilitet över tid”, säger Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande (M) i Höganäs.

Hög inflation och stora underskott kan få en kommunledning att kika på skattehöjning som lösning, likt det Stockholms styre kommunicerat. Men faktum är att, trots bistra ekonomiska tider, så väljer de allra flesta kommuner att inte höja skatten för 2024. Av de som planerar att ändra skattesatsen är det till och med fler kommuner som väljer att sänka skatten, visar TT:s undersökning.

En av kommunerna som sett till att hålla hårt i pengarna just för att slippa höja skatten i bistra tider är Höganäs i Skåne.

– Vi har egentligen inte gjort något superspeciellt, men vi har alltid varit väldigt noga med att rätta munnen efter matsäcken. Det har varit lätt att hålla budgeten de senaste åren, men vi har inte tillåtit några utsvävningar ändå. Vi har haft stenhård budgetdisciplin, förklarar Kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M).

Han menar att en nyckel för att få med hela kommunen på tåget har varit ett upplägg där alla avdelningar och förvaltningar suttit tillsammans och sett över budgeten. Då har det blivit tydligt att om någon avdelning vill ha mer pengar så får någon annan mindre.

– Därigenom har vi lyckats upprätthålla budgetdisciplinen, eftersom vi ser kommunen som en helhet och inte enskilda delar, säger Peter Schölander.

– Vi får enormt mycket positiva reaktioner på att vi har stabilitet över tid. Man vet att vi är rustade för svårare tider, och det uppskattas.

Företagsklimatet en nyckel för budgeten

Förutom stabila finanser så har Höganäs ett starkt företagsklimat. De senaste åtta åren har man legat topp tio i Svenskt Näringslivs ranking. Något som Peter Schölander menar är en grundförutsättning för att hålla ihop kommunens budget.

– Det är våra företag som skapar jobb och därmed kommunalskatt. Det är våra företag som gör oss attraktiva som kommuner, som bidrar till en god inflyttning och allt det vi behöver. Utan våra företag har vi ingenting, säger han.

Att de lyckats ha en så bra placering på rankingen över tid tror Peter Schölander beror på en rad faktorer. Framför allt att inställningen varit att inte sätta käppar i hjulen för företagen med hänvisning till regler, och en god dialog.

– Vi förenklar så mycket vi bara kan för företagen. Vårt jobb är inte att säga att här har vi en regel och utifrån den säger vi nej. Vi ska hjälpa våra företagare i stället för bara vara en myndighet som stoppar, förklarar Peter Schölander.

– När vi såg att företagen började oroa sig för brottsligheten såg vi direkt till att samla företagen och prata tillsammans om hur vi ska lösa de här frågorna. Vi kommunicerar hela iden med varandra, avslutar han.