DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Efter företagarkritiken: MP backar om miljözoner – ”En börda försvinner”

Katarina Malmgren, ordförande för Gamla Stans företagarförening, är lättad över Lars Strömgrens (MP) besked. Bild: Christine Olsson/TT/Liselotte van der Meijs

Det rödgröna styret i Stockholms stad planerade att förbjuda allt utom elbilar och utsläppssnåla gasbilar i Gamla stan. Något som skulle vara förödande för bussturismen och företagen. Nu backar staden, men tar bort över hundra parkeringsplatser i stadsdelen i stället.

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) motiverar beslutet att inte införa miljözon klass 3 med att bussar, leveranser och boende måste kunna ta sig fram. För att ändå minska biltrafiken i stadsdelen har styret istället valt att införa en stadsmiljözon, vilket innebär att samtliga parkeringsplatser på Mälartorget, Kornhamnstorg, Storkyrkobrinken, Lilla Nygatan, Munkbrogatan och Munkbrotorget samt på en tredjedel av Skeppsbron kommer tas bort.

– Vi har utrett frågan om miljözon klass 3 och kommit fram till att det här är en mycket bättre lösning. Det största problemet i Gamla stan är att alldeles för stor yta domineras av bilar och parkeringar, istället för stadsliv och mänskliga möten. Det problemet tar vi oss an med den nya stadsmiljözonen, säger Lars Strömgren i ett pressmeddelande.

Katarina Malmgren är ordförande för Gamla Stans företagarförening. Hon är tacksam att politikerna har ändrat sig efter kritiken.

– Det är en otrolig lättnad att miljözon klass 3 inte blir av. Det är en börda som försvinner, säger hon.

– Politikerna har tidigare inte verkat förstå konsekvenserna av vad som händer om godsleveranserna inte fungerar, att det riskerar att döda hela stadsdelen på väldigt kort sikt. Vi är så himla tacksamma nu att de har faktiskt lyssnat.

Katarina Malmgren driver butiken Kompani Kolibri i Gamla stan. Bild: Christine Olsson/TT

Samtidigt är Katarina Malmgren bekymrad över alla parkeringsplatser som försvinner. Hon uppskattar att man har ambitionen att göra Gamla Stan till en trevligare plats att vistas i, men menar att förslaget är för framhastat och riskerar att leda till problem.

– Redan i dag kan en bil stå och vänta på en parkeringsplats i en timme. Många företagare använder bilen för att transportera varor till sin butik eller till kunder. Det kommer även bli problem för hantverkare, säger hon.

– Det kommer inget förslag vad man ska ställa i stället. Man skulle önska att politikerna tänkte till och utredde frågan innan de kom med de här utspelen, avslutar Katarina Malmgren.

Faran inte över för bussföretagen

Sveriges Bussföretag, som tidigare kritiserat miljözonerna, hoppas även att planerna på Miljözon klass 3 ska införas i delar av city slopas.

– Fredagens besked är dock tveeggat – på en direkt fråga från oss uppger Miljöpartiets pressansvarige att ”dagens besked gäller enbart Gamla stan. Miljözon klass 3 i en del av city utreds fortfarande”. För alla de resenärer som alltså vill fortsätta att resa med buss till centrala delar av Stockholm är frågan därför ännu oklar och oroande, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

– Vi ser fram emot att Stockholms politiska ledning nu helt och hållet värnar de klimatsmarta resor som görs tillsammans i buss till, från och inom Stockholm. Busstrafiken behöver undantas vid ett eventuellt införande av nya Miljözoner i Stockholm. Svenska bussar kör redan idag fossilfritt till 85%, huvudsakligen på biodiesel. Först 2030 beräknar vi att det kommer finnas ett tillräckligt utbud av elektrifierade turistbussar på marknaden, fordon som också uppfyller andra politiskt utpekade hållbarhetskrav.

En företagares vardag: Miljözon 3 blir inte av i Gamla stan