REGELKRÅNGLET

Kommunen kallar hans staket för en mur – nu måste det rivas

”Vi hade inte en tanke på att detta skulle bli ett problem för oss", säger Marcus Frisk, vd på Nordic Heating till TN. Bild: fotograf Stefan Estassy

Familjeföretaget Nordic Heating behövde ett bättre skydd mot inbrott och satte upp ett staket. Men nu menar kommunen att det egentligen är en mur och att den måste rivas. ”Det är helt vansinnigt”, säger företagets vd Marcus Frisk till TN.

Mellan Gävle och Sandviken ligger Forsbacka med 1 700 invånare. Det är en ort som en gång i tiden dominerades av järnverket som idag är ett industriminne. Företaget Nordic Heating äger en byggnad intill området och har under åren haft problem med inbrott. Företaget bytte därför år 2020 ut delar av stängslet mot ett staket som står på en låg gjuten betongsockel. Tre år senare hävdar Gävle kommun att staketet i själva verket är en mur och kräver att företaget river den.

– Det är helt vansinnigt. Vi hade inte en tanke på att detta skulle bli ett problem för oss. Det gamla trådstängslet var otroligt förfallet med massor av hål i och vi har satt upp ett vackert smidesstaket, säger Marcus Frisk.

Seg juridisk kamp

Frågan om det är ett staket eller en mur har utvecklats till en seg juridisk kamp. Kommunen hävdar att sockeln överstiger 50 centimeter, ger ett massivt intryck och är att betrakta som en mur. Nordic Heating påtalar att det saknas tydliga regler för vad som är en mur.

– Ingenstans finns specificerat vad som är en mur utan det bedöms från fall till fall. Praxis i de flesta kommuner är att om det når över 50 centimeter och har en låg genomsynlighet, då kan man börja diskutera om det är en mur. Fundamentet till vårt staket är cirka 25–35 centimeter högt. Gävle kommun har helt enkelt valt att betrakta staketet som en mur, säger Marcus Frisk.

Nordic Heating, som säljer kaminer, skorstenar och solpaneler, är ett familjeföretag som grundades för snart 20 år sedan av Marcus Frisks föräldrar. Sedan har han tagit över allt mer. Idag har företaget en omsättning på 45 miljoner kronor och är en viktig arbetsgivare med 15 anställda i lilla Forsbacka.

Marcus Frisk är besviken på kommunens inställning och menar att agerandet följer ett mönster som är allt annat än stöttande för det lokala näringslivet.

– Det är helt otroligt kommunen kan lägga tid och resurser på såna här ärenden. Kommunen hade lätt kunnat göra en annan bedömning. Men det finns ett kulturproblem i delar av Gävle kommun när det gäller företagande och byggärenden. Det är många företag som drabbas av kommunens agerande, säger han.

Får kritik för företagsklimatet

Kritiken får stöd av tunga näringslivsorganisationer. I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets 290 kommuner som nyligen presenterades hamnar Gävle på plats 266, vilket ändå är en förbättring med fem platser från året innan. Bland annat nämns dåliga attityder och långa handläggningstider. Birgit Elonen, ordförande för Företagarna Gävle, bekräftar bilden som kommer fram i Svenskt Näringslivs undersökning.

– Ett schysst bemötande hos de myndighetsutövande tjänstemännen och en god eftertanke kring ärenden som dyker upp är A och O för att ett bra näringslivsklimat kan skapas. Samarbetet med Gävle kommuns näringslivsavdelning är mycket bra. Tyvärr verkar detta tankesätt inte finns över hela kommunorganisationen vilket är mycket olyckligt, säger hon till TN.

Birgit Elonen understryker betydelsen av att företag ges goda förutsättningar att verka.

– Kommunen måste se sin roll i det hela och inse hur viktiga småföretagen är för att jobb och välfärd skapas. Vi hoppas att ärendet slutar på ett bra sätt för företagaren och att inte mer tid och energi behöver läggas på staketet.

”Tyvärr är plan- och bygglagen väldigt strikt”

Anders Ekman, C, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun, försvarar rivningsbeslutet. Han menar att nämnden måste bedöma om åtgärden är bygglovspliktig och det är en juridisk bedömning, inte en politisk, där nämnden tittar på rättspraxis för att få vägledning.

”Tyvärr är plan- och bygglagen väldigt strikt. Personligen önskar jag att lagen skulle vara mer flexibel och tillåtande. Men vi får följa de lagar vi har och inte de jag önskar att vi hade. Jag hoppas att regeringen kommer med förslag på liberalare bygglagstiftning den här mandatperioden. Sedan har vi ändå ett arbete att göra för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Jag tror att det är viktigt att vi jobbar mer med råd och stöd till företag, speciellt i tidiga skeden. Men att frångå lagstiftningen kan inte vara lösningen”, skriver Anders Ekman till TN.

Nordic Heating fortsätter sin kamp för att få behålla staketet och har överklagat ärendet till Mark- och miljödomstolen.

– Knappt någon här i Forsbacka håller med om att det är en mur. Det är uppenbart ett staket. Vi känner ett otroligt stöd från de boende här, folk tycker att det är vansinnigt. Det har till och med startats protestlistor i byn för att stötta oss, säger Marcus Frisk till TN.