EU:S FRAMTID

Stellinger: Blandad giv i von der Leyens tal

Bild: TT, Sören Andersson

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gav en blandad kompott ur ett näringslivsperspektiv i sitt unionstal. ”Flera frågetecken kvarstår om hon kan få till en politik som gör EU till ett centrum för innovation och entreprenörskap”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.

Kommissionsordförande Ursula von der Leyens unionstal om framtiden i EU hålls traditionellt inför EU-parlamentet i Strasbourg i september varje år.

I år började von der Leyen med att lyfta fram vad kommissionen hittills åstadkommit sedan de tillträde 2019. Hon lyfte bland annat fram klimatpolitiken i EU, hanteringen av Covid och att EU-länderna lyckats visa enad front gentemot Ryssland. Nästa år är det åter dags för en ny kommission att tillträda.

– Det var en kraftfull och självsäker Ursula von der Leyen som av många tippas vara toppkandidat för att efterträda sig själv som kommissionens ordförande, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, i en kommentar.

Under talet lovade von der Leyen åtgärder mot Kina och en fortsatt stöttning till den europeiska industrin.

– Världsmarknaden flödar över av billigare kinesiska elbilar och priset på dem hålls konstlat lågt på grund av enorma statssubventioner. Det förvränger vår marknad, sade hon inför EU-parlamentet i Strasbourg och utlovade en formell granskning av kinesiskt statsstöd till landets tillverkning av elbilar.

Den gröna omställningen var en stor del av unionstalet. Största fokuset var på energiområdet, biologisk mångfald och livsmedelssäkerhet.

Ursula von der Leyen meddelade bland annat att EU-kommissionen kommer att göra stora satsningar på vindkraft (European Wind Power package) vilket kommer att inkludera snabbare tillståndsprocesser och möjligheten till ökad tillgång till finansiering samt säkra leverenskedjorna.

Fokus på att stärka konkurrenskraften

Anna Stellinger anser att Ursula von der Leyen under talet över lag gav en blandad kompott ur ett näringslivsperspektiv:

– Vi välkomnar hennes fokus på att stärka konkurrenskraften och underlätta för företagande, men frågetecken kvarstår om hon kan få till en politik som gör EU till det centrum för innovation och entreprenörskap som hon önskar när så mycket fokus ligger på styrning och stöd till specifika teknologier och produktion, snarare än fri konkurrens och handel på en fördjupad inre marknad, säger Anna Stellinger.