DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Axel Johnsons nya vd: ”Det är näringslivet som förflyttar samhället”

”2024 kommer att bli tufft för både hushåll och företag när vi ställer om till en mer normal ekonomisk tillvaro”, säger Thomas Ekman som tillträder som ny vd för familjekoncernen Axel Johnson i början av september. Bild: Sören Andersson

Den 7:e september tillträder Thomas Ekman som vd för familjeföretaget Axel Johnson, som samma dag firar sitt 150-års jubileum. I en exklusiv intervju med Tidningen Näringslivet varnar Ekman för att både elda och bromsa ekonomin för hastigt. ”Regeringen får inte falla till föga när många ropar efter mer resurser och åtgärder”, säger han.

– Utmaningen är att när allting går bra, tillväxten är hög, inflationen låg, pengar är gratis och alla får det bättre, då glöms det gemensamma ansvaret för Sverige bort. Den viktiga dialogen mellan politiska beslutsfattare och näringslivet försvagas och vi står därför sämre rustade när vi sedan, som nu, hamnar i mer besvärliga tider, säger Thomas Ekman.

Han menar att de goda tiderna på det sättet paradoxalt nog har burit på ett frö till något ont. Han talar om ett ”populistiskt tidevarv” där samförståndet fått ge vika för kortsiktiga politiska utspel.

– Näringslivet har säkert lika svårt att förstå politiken som politiken har att förstå näringslivet. Många gånger ser vi i vår otåliga förändringsiver inte politikens bredare uppdrag. Det är näringslivet som förflyttar samhället, men politiken måste sätta ramarna. Men vi måste göra detta nödvändiga tillväxtfrämjande arbete tillsammans, i en gemensam dialog.

Enligt honom behöver företagsledare våga vara tydliga röster i samhällsdebatten. När det gäller den ekonomiska politiken menar han att det har funnits en tendens att luta sig för mycket mot beprövade modeller för att lösa delvis nya problem.

– Keynes stabiliseringsstrategi fungerar sämre när inflationen i större utsträckning är utbudsstyrd, vilket varit fallet på energisidan. Sedan har vi en tydlig efterfrågestyrd del i och med att så mycket pengar trycktes in i systemet under pandemin. Efterskalven efter pandemin och de penningpolitiska effekterna av detta borde vi alla bättre och tidigare ha kunnat förutse, men samtidigt så visste ingen vart pandemin skulle ta vägen då så vi får hoppas att vi kommer ihåg allt detta till nästa gång det händer. Dessutom har vi Rysslands aggressivitet och en ökande extremism som ger en oro och rädsla, säger Thomas Ekman.

Svag krona största problemet

Kortsiktigt uppmanar han politikerna att ha is i magen.

– Just nu är den svaga kronan vårt huvudproblem. Jag tycker det är viktigt att regeringen inte faller till föga och varken eldar på eller bromsar ekonomin för hastigt, när många nu ropar efter mer resurser och åtgärder. Ha is i magen och dra inte för snabba slutsatser. Även 2024 kommer bli tufft för både hushåll och företag när vi ställer om till en mer normal ekonomisk tillvaro. Men omfattande konstgjorda insatser kommer inte i längden att hjälpa någon.

När det gäller vilka frågor som konkret bör prioriteras lyfter Thomas Ekman ett längre perspektiv och förordar ett mer klassiskt bildningsideal som inte alltid brukar ha högsta prioritet i näringslivskretsar:

– Vi behöver eftersträva bildning och inte bara riktad utbildning. Bredden i kunskapsbasen är avgörande för att vi ska komma bort från den snäva polariserade samhällsdiskussion vi ser i dag. Självfallet är kompetensförsörjning och att matcha utbildningar mot näringslivets behov viktigt. Problemet är bara att vi vet så lite om behoven på lite längre sikt. Det varierar över tid, bildningsbredden är mer permanent avgörande för vår samhällsutveckling.

”Det är viktigt att regeringen inte faller till föga och varken eldar på eller bromsar ekonomin för hastigt, när många nu ropar efter mer resurser och åtgärder”, säger Thomas Ekman till TN. Bild: Sören Andersson

Ekmans (hemliga) plan

Thomas Ekman ska nu driva ett familjeföretag som är inne på sin femte generation, består av cirka 300 bolag och med en omsättning på knappt 120 miljarder kronor. Många är nyfikna på vilken riktning han kommer att ange för Axel Johnsons fortsatta resa. Och han har inget emot att spä på intresset genom att tillstå att det finns en tydlig idé för hur detta ska ske. Några signaler om inriktningen ger han ändå:

– Axel Johnson har tidigare formulerat ett 10/50-mål. Det betyder att för varje rullande tioårsperiod ska 50 procent av verksamheten bestå av saker som vi inte gjorde tio år tillbaka. Nu ska vi i stället börja tala om 10/50/50. Det tillkommande 50-målet betyder en minskning av koldioxidutsläppen med 50 procent på tio år.

Allt detta i linje med Antonia Ax:son Johnsons tydliga vision om ”det goda företaget” som Thomas Ekman är noga med att betona inte handlar om att vara ”god” på bekostnad av lönsamhet utan att dessa saker ska gå hand i hand.

– Jag har en stark framtidstro och en lika stark tro på vår förmåga. Vi kommer fortsätta att utveckla solenergin. Vi sysslar redan med detta, har det i oss, men ser en stor utvecklingspotential. Samma sak med maten. Vi har bokstavligt talat möjlighet att påverka livsmedelskedjan från ax till limpa och den möjligheten, och det ansvaret, både vill och kan vi ta. Det handlar om hur maten framställs, vad vi hållbart ska ha på tallriken framåt och distribution av mat.

Många talar om AI som det som kommer att revolutionera alla marknader. Hur resonerar du?

– Det finns mycket stora möjligheter här, och tekniska framsteg har tagit oss hit. Men som vid alla tekniksprång finns också kortsiktiga hot för enskilda individer i och med att arbetsmarknaden ömsar skinn. Där har vi som stor företagsgrupp också ett ansvar gentemot våra medarbetare och samhället i stort.

Hyllar sin företrädare

Thomas Ekman har alltid betonat ledarskapets betydelse både inom företagsvärlden och för samhällsutvecklingen i stort. Han betonar vikten av att känna sig själv innan man kan leda andra, och att man har klart för sig varför man vill leda.

– De flesta företagsledare är bra på så sätt att de är drivna och vill uppnå en förändring eller utveckling som gynnar verksamheten. Men alla är kanske inte på rätt plats. Jag ser i så fall fler dåliga exempel inom politiken.

Hur Thomas Ekman klarar att leda Axel Johnson får framtiden utvisa. En av hans inspirationskällor är företrädaren Mia Brunell Livfors, som nu lämnar över stafettpinnen efter åtta år på posten. Hur skiljer sig deras ledarskap åt?

– Mia är nog den klokaste person jag lärt känna. Hon har drivet men också eftertänksamheten. Hon har en fascinerande förmåga att vara lugn i alla lägen. Där finns mycket att inspireras av.

Tre snabba med Thomas Ekman...

Vilken regeringskonstellation skulle du föredra?

– En företagsvänlig regering som värnar välfärden och som klarar av att leda hela Sverige och fatta långsiktiga beslut. Jag är nog nära den politiska mitten där jag tror de flesta svenskar också befinner sig.

Din syn på familjeföretag?

– Jag har jobbat i såväl börsnoterade företag som i riskkapitalbolag och nu i ett familjeföretag. Det är olika former, det avgörande är alltid personerna i företaget. Familjeföretagen har lagt grunden för mycket i Sverige genom sin långsiktighet. Här är vi dessutom både långsiktiga och otåliga vilket är en framgångsrik kombination.

Du har i en intervju sagt att om du tvingas byta yrke så skulle du välja att bli statsminister. Gäller det fortfarande?

– Ja eller hur, för en blåröd röra, men nu fokuserar jag på det här jobbet (skratt).

Familjekoncernen Axel Johnson

Familjeföretag: Drivs i dag av femte generationen med Caroline Berg som styrelseordförande

Vd: Thomas Ekman, från och med den 7 september 2023. Han efterträder Mia Brunell Livfors.

Grundat: År 1873. Firar 150-års jubileum den 7 september 2023

Antal bolag: Cirka 300

Omsättning 2022: 118 miljarder kronor

Rörelseresultat 2022: 4,4 miljarder kronor

Verksamheter: Allt från mat, energi, IT och industri till hälsa och digitala låssystem