DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Därför är näringslivet nödvändigt för totalförsvaret

Scanias vd Christian Levin, ÖB Michael Bydén och ICA-gruppens vd Nina Jönsson Bild: Sören Andersson

Om Sverige ska kunna stärka sitt totalförsvar för den oroliga tid vi lever i, så behövs näringslivet. Det var alla överens om när Svenskt Näringsliv och Folk och Försvar arrangerade säkerhetsseminarium i Almedalen.

− Näringslivet är en absolut bärande del av totalförsvaret. Det krävs att vi är starka och motståndskraftiga för att klara vår försörjningsberedskap.

Det konstaterade Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke på ett seminarium i Almedalen som arrangerades tillsammans med Folk och försvar. Han fick medhåll från civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M).

− Det finns inte en enda uppgift som totalförsvaret kan lösa utan medverkan av näringslivet. Det här visar sig i det absolut omedelbara och akuta som vi ser i Ukraina just nu. Tillgången till materiel, tillgången till någonting så basalt som ammunition. Alla de här uppgifterna involverar näringslivet, sa han.

Han menade också att näringslivet behövs för att bygga ett robust samhälle och påminde om att kriget i Ukraina utspelar sig i vårt absoluta närområde, bara 68 mil från Gotlands sydspets. Sverige behöver en beredskap.

− Det räcker med en båt på tvären i Suezkanalen för att vi ska få problem. Det är bara en västanfläkt mot vad som skulle hända om Sverige på allvar till exempel blev avskuret, sa Carl-Oskar Bohlin.

Han påtalade att beredskapen måste handla om allt från strategisk lagerhållning av insatskomponenter till produktionsomställning av kritiska komponenter och livsmedelsförsörjning.

− Allt det här behöver komma på plats i en helt ny kontext.

Just nu pågår ett antal regeringsutredningar för att få beredskapen på plats. Carl-Oskar Bohlin meddelade att regeringen nu planerar att bygga en struktur för att skapa bäst förutsättningar för försörjningsberedskapen i Sverige och betonade vikten av att näringslivet är en del i det arbetet.

− Det är näringslivet som är bottenplattan i det moderna totalförsvaret, sa han.

− Den säkerhetspolitiska situation som vi befinner oss i ställer ett högt anspråk på alla systemets aktörer här och nu. Det vill säga: vänta inte på mandat. Vänta inte på det perfekta systemet.

Ta mandatet. Använd de. Ni har det mandat ni tar er till dess att någon tar det ifrån er, sa Carl-Oskar Bohlin som en allmän uppmaning till såväl näringsliv som myndigheter.

Nätverk viktiga

Ett av de företag som har en viktig roll i totalförsvaret och som också har gjort stora insatser såväl under pandemin som i kriget i Ukraina är Scania. Företaget opererar fortfarande i Ukraina och har aldrig stängt ner. Scanias vd Christian Levin berättade att företaget säljer fler fordon till Ukraina än tidigare, men också att de nyligen invigde ett skyddsrum till sina medarbetare. För att arbetet ska lyckas har han ett framgångskoncept:

− Det handlar om att ha nätverken i gång. Vi hade MSB på plats på Scania för tre veckor sedan i ett stort möte där vi försökte bygga upp de här nätverken igen. För det måste gå fort när det händer någonting, sa han.

Och att nätverken är viktiga menade även ÖB Michael Bydén.

− Totalförsvaret och samhällets funktionalitet är avgörande för att skydda våra medborgare. Och vi måste säkerställa att Försvarsmakten kan lösa uppgifterna även i de svåraste av situationer. Det är ingen överdrift i det sammanhanget att peka på näringslivets viktiga roll, sa han och fortsatte:

− Försvarsmakten har, för att kunna genomföra vår huvuduppgift, behov av stöd från andra myndigheter och regioner. Att kommunerna klarar sina uppdrag är oerhört viktigt liksom att näringslivet kan leverera. Det gäller grundberedskap och det gäller väpnat angrepp, sa Michael Bydén.

Handlare kan stärka beredskapen

En organisation som är villig att vara med och bidra är ICA Gruppen. Vd Nina Jönsson berättade att ICA:s 400 apotek och 1 300 butiker täcker hela landet. Det, menar hon, bidrar till en god beredskap.

− Många av våra handlare har ju kontakt med kommuner, länsstyrelser och de jobbar tillsammans. Vi har exempel när det var bränder där vi blev samlingsplats där det fanns vatten och mat.

− Vi kan vara en del av livsmedelsförsörjningskedjan, sa hon.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke och civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) Bild: Sören Andersson

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke konstaterade att Näringslivets roll i totalförsvaret är en central utgångspunkt för arbetet med att återuppbygga och stärka den svenska beredskapen.

− Men vi kan inte återbygga det vi en gång hade. Vi måste tänka på ett annat sätt, sa han.

− Det behövs en grundplan, men utifrån den kommer behovet av flexibilitet. Men den flexibiliteten bygger i grunden på att det finns nätverk som funkar, att det finns samtalsplattformar som funkar.

Han underströk vilken bredd det finns i näringslivet och vad det innebär för möjligheten till ett stärkt totalförsvar.

− Det handlar inte bara om produkter, det handlar också om tjänster. Jag tycker också att det är tydligt att ett stort ansvar vilar på oss som näringsliv. Vi måste vara förberedda och kunna hantera en krigssituation som vi hoppas aldrig uppstår. Men det är viktigt att komma ihåg att ju starkare vi står i vårt totalförsvar, desto mindre är risken att vi faktiskt hamnar i den situationen, sa Jan-Olof Jacke.