DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Regeringen vill korta tillståndsprocesser

Statsminister Ulf Kristersson Bild: Jonas Ekströmer/TT

Politik (TT)

Regeringen vill korta ledtiderna för olika miljötillstånd, när det gäller den sortens investeringar som har långsiktig klimatnytta. Tillståndsprocesserna är i dag för långa, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

– De är närmast pålitligt opålitliga. De är för långa och för oförutsägbara, säger han på en pressträff.

En utredare ska titta på hur det svenska regelverket ska förändras i förhållande till EU-rätten. Frågan är enligt regeringen om Sverige ställer högre krav än vad EU-reglerna kräver.

– Vi ser ett stort behov av att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för klimatomställningen, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Det kan handla om utbyggnad av elnät, kärnkraftverk, koldioxidlagring och vätgasproduktion. Många företag upplever negativa konsekvenser av snåriga regelverk, enligt energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

– Det drabbar särskilt mindre företag. 60 procent av de tillfrågade företagen uppger att de avstått från investeringar på grund av gällande regelverk.

Busch frågar sig om förekomster av knärot, salamandrar och grodor ska få stå i vägen för nya gruvor och vindkraftsparker.

– Vi sätter ett frågetecken kring det.

I huvudsak gäller att verksamheter som påverkar miljön mest ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstol. Verksamheter som påverkar miljön något mindre ska söka tillstånd hos miljöprövningsdelegation vid en länsstyrelse.

– Vi ska försöka rätta till de brister som man inte såg när miljöbalken kom på plats för 25 år sedan, säger SD:s klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen.

IKEM, Innovations- och kemiindustrierna, välkomnar att regeringen tillsätter den utlovade utredningen om tillståndsprocesserna.

– Vi delar regeringens bild av att industrin är avgörande för grön omställning, svensk välfärd och sysselsättning. Vi ser idag en oroväckande utveckling där industrins konkurrenskraft avtar. Företag väljer att etablera och utöka sin verksamhet i andra länder än i Sverige och vi riskerar förlora industriföretag som är ovärderliga för omställningen, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM, i ett uttalande.

IKEM vill att utredningen leder till ändra lagstiftning.

– Det här är en av många utredningar som tillsatts under de senaste åren och det här får inte bli ännu en produkt som hamnar i skrivbordslådan eller som föreslår ändringar med marginell effekt. Utredningen måste leda till omfattande förändringar av miljölagstiftningen, säger Rebecca Wennerberg.

Andra branscher reagerar också mot regeringens utspel.

– Vi ser mycket positivt på att regeringen nu tar ett större grepp kring miljötillståndsfrågorna, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, välkomnar förslaget men vill samtidigt uppmana regeringen att snabbt gå vidare med de förslag som faktiskt är färdigutredda.

– Jag hade önskat att man först lagt fram konkreta lagstiftningsförslag från den innan man tillsatte en ny utredning. Jag känner stark oro för att regeringens hantering av frågan om miljötillstånden nu drar ut på tiden. Alla småföretag som jobbar med att bokstavligen bygga grunden för hela samhället har väntat länge nog på att få mer förutsägbara och effektivare processer för miljöprövningen på plats, säger Mårten Sohlman, vd för Sveriges Bergmaterialindustri.

Niklas Svahn/TT

Lars Larsson/TT