EU:S FRAMTID

Dags att se över GDPR: ”Får inte hindra företagen”

Ernst Henry Photography

Efter fem år med Dataskyddsförordningen GDPR behöver lagen ses över och förbättras. Det menar Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv.

När företag tillfrågas om de följer GDPR är det bara 40 procent av de mindre som säger att de klarar efterlevnaden. I de stora företagen är siffran 87 procent enligt en undersökning från Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Entreprenörskapsforum. Någo som oroar Carolina Brånby.

– Företag är framgångsrika eftersom de har kunder som köper deras produkter eller tjänster. Företagen kommer att konkurrera om att ha en bättre produkt eller tjänst och om att ge värde till kunderna inom ramen för lagen. Av denna anledning måste regler som GDPR verkställas på ett sätt som stöder affärsmiljön, för att göra det möjligt för företag att växa och inte hindra dem, skriver hon.

Dags att se över GDPR – företagen vill se utvärdering

Fem förslag efter fem år med GDPR