Händer i veckan

Bild: Mostphotos

Utredning om att införa språkkrav presenteras, seminarium om framtida vindkraft och en konferens om vad vi kan lära av dansk sjukvård står på programmet under veckan.

Måndag 29 maj

  • Utredning om att införa språkkrav och krav på kunskap om det svenska samhället för att få permanent uppehållstillstånd ska presenteras senast i dag.
  • SNS arrangerar seminarium om förutsättningar för framtida vindkraft. Den så kallade Incitamentsutredningens förslag diskuteras. 11.30
  • Svenskt Näringsliv anordnar en konferens på temat ”Vad kan vi lära av dansk sjukvård?”, som fokuserar på strukturreformer och deras effekter, digitalisering och tillgänglighet. 14.00

Tisdag 30 maj

  • Medlingsinstitutet publicerar den senaste konjunkturlönestatistiken som visar löneutvecklingen till och med mars. 08.00
  • Konjunkturinstitutet publicerar konjunkturbarometern. 09.00
  • SNS arrangerar seminarium med utgång i en ny SNS-rapport där nationalekonomen Roger Svensson analyserar för- och nackdelar med olika slags fördelning av statliga anslag till forskning och utveckling. 09.00

Torsdag 1 juni

  • Swedbanks/Silf: Inköpschefsindex, tillverkning. 08.30
  • LO och Svenskt Näringsliv arrangerar seminarium om branschernas involvering och engagemang i den gymnasiala yrkesutbildningen. 10.45

Fredag 2 juni

  • SCB: Utrikeshandel med tjänster. 08.00