FÖRETAGARHJÄLPEN TILL UKRAINA

Företag vill bidra till återuppbyggnaden av Ukraina

Bild: Ludovic Marin

Europeiska branschorganisationer går nu samman och efterfrågar ramvillkor för att underlätta återuppbyggnaden av Ukraina, skriver Innovationsföretagen i ett pressmeddelande.

350 miljarder dollar. Så stort att investeringsbehovet i Ukraina på grund av kriget, enligt världsbanken. Nu går flera europeiska samhällsbyggnadsorganisationer samman för att uppmana det internationella givarsamfundet om bra ramverk, ekonomiskt och juridiskt, för att kunna hjälpa till med återbyggnaden av Ukraina.

– Kriget i Ukraina har lett till stor förödelse och det är av största vikt att skapa bästa möjliga förutsättningar för en snabb och hållbar återuppbyggnad. Bristen på ingenjörer är stor, inte bara i Sverige utan i hela Europa och därför är det viktigt att göra det attraktivt för europeiska företag att kunna prioritera ett deltagande i återuppbyggnaden, säger Elin Lydahl förbundsdirektör Innovationsföretagen, som ingår i flera europeiska branschorganisationer, i ett pressmeddelande.

Innovationsföretagen: Europeiska samhällsbyggnadssektorn vill bidra till återuppbyggnaden av Ukraina