DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Företagen rasar mot höjda hyror: ”Alla avtal som går att säga upp har sagts upp”

”Fastighetsägare säger att de har hyresgäster som står på kö för lokalerna. Men det har jag hört under 25 års tid”, säger Johan Reberg. Bild: Helena Landstedt/TT, Pressbild

Det pågår en uppsägningsvåg av hyresavtal. Stadium är bara senast i raden av företag som protesterar mot kraftiga hyreshöjningar. ”I värsta fall kan handelsföretag slås ut helt och hållet”, säger Martin Kits på Svensk Handel till TN.

– Alla hyresavtal som går att säga upp har sagts upp.

Johan Reberg, kontraktsansvarig på Stadium, menar att givet den konflikt som finns med fastighetsägare om dagens hyresnivåer så kan Stadium tvingas stänga butiker om fastighetsägarna inte är beredda att anpassa hyrorna efter situationen på marknaden.

– Det är idag ännu mer påtagligt att elva procents höjning inte stämmer överens med marknaden och de höga kostnader som inflationen, räntor och minskad köpkraft som råder.

Johan Reberg tycker det är nödvändigt att fastighetsägarna börjar vårda relationen till hyresgästerna bättre.

– Fastighetsägare säger att de har hyresgäster som står på kö för lokalerna. Men det har jag hört under 25 års tid. De som fortfarande säger så idag lurar ingen annan än sig själva.

Konflikt kan tas till hyresnämnden

Nu har Stadium och fastighetsägarna inlett samtal för att lösa den uppkomna situationen. Det finns fortfarande en möjlighet att hitta en väg framåt, eftersom Stadium har en uppsägningstid på nio månader hos alla berörda fastighetsägare.

Vad händer då om parterna inte lyckas komma överens om en ny hyresnivå som båda är nöjda med?

– Det finns möjlighet att gå till hyresnämnden förstås, säger Johan Reberg.

Även om det tidigare endast har skett vid ett fåtal tillfällen historiskt utesluter han inte att denna situation kan vara ett sådant tillfälle där det kan bli skarpt läge.

Höjningarna slår brett

Stadium är långt ifrån ensamma om att reagera på den rådande utvecklingen. Tillsammans med andra stora kedjor som Elgiganten och branschförbundet Svensk Handel varnar de för att hyrorna kan slå hårt mot en redan pressad näring.

– På kort sikt riskerar konsekvensen att bli att butiker tvingas stänga eller flytta. I värsta fall kan oskäliga hyresnivåer leda till att handelsföretag slås ut helt och hållet. På lite längre sikt riskerar vi ytterligare utarmning av den fysiska handeln, inte minst i våra mindre städer och på landsbygden, säger Martin Kits, chef för näringspolitik och opinionsbildning på Svensk Handel.

Vilka lösningar på den uppkomna situationen ser ni som möjliga?

– Svensk Handel vill i första hand söka gemensamma lösningar med fastighetsägarna. Dialog och överenskommelser är nästan alltid bättre än ny och stelbent lagstiftning. Tyvärr har intresset för konstruktiva samtal om hyresnivåerna hittills varit väldigt svalt.

Vilka handlare drabbas hårdast?

– Sanningen är att detta slår väldigt brett. Som alla kunnat se i medierna så har flera stora kedjor sagt upp sina hyreskontrakt den senaste tiden. Men vår bild är ändå att detta slår ännu hårdare mot mindre aktörer, särskilt på mindre orter, säger Martin Kits.

”Tyvärr har intresset för konstruktiva samtal om hyresnivåerna hittills varit väldigt svalt”, säger Martin Kits, chef för näringspolitik och opinionsbildning på Svensk Handel. Bild: Michael Steinberg

Han poängterar att Svensk Handel helt står bakom grunderna i den marknadshyresmodell som gäller för kommersiella fastigheter. Hyrorna ska sättas med utgångspunkt i lokalens attraktivitet utifrån principen om utbud och efterfrågan.

– Problemet i den nu rådande situationen är att det uppstår en inverterad marknadslogik där efterfrågan på lokaler faller snabbt, samtidigt som priserna för dessa lokaler skenar, säger Martin Kits.

Fastighetsägarnas förbundsjurist Johan Kleveland menar att det inte är något konstigt i sig att hyresgäster säger upp avtal för omförhandling.

”Det är naturligt i den ekonomiska situationen vi befinner oss i nu att större fokus hamnar på hyran och andra kostnader”, säger Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna. Bild: Pressbild

– Det är naturligt i den ekonomiska situationen vi befinner oss i nu att större fokus hamnar på hyran och andra kostnader, säger han.

Vilket utrymme finns det att komma överens om nya avtal med lägre hyra?

– Vid förhandling inför hyrestidens slut finns förstås goda förutsättningar att komma överens om nya villkor för ny hyresperiod. Om hyran ska blir lägre förutsätter det dock normalt sett att lokalens marknadshyra har blivit lägre under hyrestiden till exempel på grund av minskad efterfrågan på lokaler av det aktuella slaget.

– Fastighetsägare är långsiktiga i sitt agerande och måna om att behålla sina hyresgäster. Samtidigt behöver man komma ihåg att fastighetsägares kostnader har ökat markant under de senaste åren och att lokaluthyrning lika lite som annan ekonomisk verksamhet kan bedrivas som en förlustaffär.