KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Gamla metoder kan göra restaurangbranschen mer klimatsmart

Matilda Marshall, lektor i etnologi vid Umeå universitet. /Mostphotos och Pressbild

Äldre tekniker för förvaring av livsmedel skulle göra att restaurangbranschen bidrar till ett minskat klimatavtryck. Nu startar ny forskning på området, enligt Besöksliv.

– Förrådshushållning kan ses som ett sätt att tänka och förhålla sig till mat och matförvaring. I det så kallade bondesamhället handlade det om att säkerställa att maten räckte till nästa skörd, eller ännu hellre ytterligare ett år utifall skörden blev dålig. Förrådshushållning kan alltså ses som en form av långsiktig beredskap där man hushållar med maten, säger forskaren Matilda Marshall till Besöksliv.

I vår drar hon och en kollega igång ett forskningsprojekt som ska undersöka fördelar och utmaningar med långsiktig matförvaring i besöksnäringen. Projeket vill uppmuntra nytänkande och nya möjligheter för besöksnäringen att arbeta med måltidskulturella och måltidshistoriska kunskaper om metoder.

– Vi hoppas också på synergieffekter för de branschspecifika utbildningarna, det vill säga visa på vilka kunskaper och kompetenser som framtidens hållbara gastronomiska aktörer behöver. Kanske kan detta även öka intresset för studier inom måltidskultur och måltidshistoria, både i branschen och i samhället i stort, säger Matilda Marshall.

Besöksliv: Nytt forskningsprojekt om äldre metoder i branschen