KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Siffror: Kärnkraften minskar medan fossil el ökar

Genrebild Bild: Frank Augstein

Förra året ökade den europeiska produktionen av fossil el, skriver Second Opinion.

Elkonsumtionen i Europa minskade med 1,9 procent mellan 2021 och 2022, enligt siffror från den danske energiexperten Poul-Frederik Bach som Second Opinion har tagit del av.

Samtidigt ökade den fossila elproduktionen i länderna med 47 TWh – det handlar bland annat om kol – och den fossilfria elproduktionen minskade med 80 TWh. Här är det kärnkraften som står för den största minskningen, ned 114 TWh.

Tyskland sticker ut. Koldioxidutsläppen inom elproduktionen i landet steg från 220 miljoner ton 2020 till 255 miljoner ton 2022.

Second Opinion: Fossilelen ökade i Europa under 2022