REGELKRÅNGLET

Företagare: Ge oss regler som hjälper, inte stjälper

Heléne Stålbom, ägare av Stålboms konditori. Foto: Privat och Canva

Snåriga regelverk skapar en onödigt stor arbetsbelastning som tar tid ifrån den verkliga verksamheten, menar företagaren Heléne Stålbom.

Under lång tid har regeringar av olika kulörer utlovat minskad regelbörda för företagen. Vissa förbättringar har skett, men de är långt från tillräckliga.

Heléne Stålbom, ägare av Stålboms konditori i Falkenberg berättar för Svenskt Näringsliv att snåriga och omfattande regelverk skapar en onödigt stor arbetsbelastning som tar tid ifrån den verkliga verksamheten.

– Givetvis behövs regler och tillstånd, men de måste fungera med den vardagen som vi företagare verkar i. Hade jag varit ung och startat företag idag, så hade jag tänkt om både två och tre gånger på grund av alla dessa regler, avslutar Heléne.

Svenskt Näringsliv: ”Ge oss regler som hjälper, inte stjälper”