DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Jacke: ”Tillståndsprocesserna måste åtminstone halveras”

Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, konstaterar att tillståndsprocesserna måste halveras. Bild: Christine Olsson/TT

Det är dags för regeringen att leverera på löftet om att korta tillståndsprocesserna. ”De måste åtminstone halveras”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke till Di.

De svenska bolagens konkurrenskraft och den gröna omställningen hotas om regeringen inte sätter fart när det gäller att korta tillståndsprocesserna.

Det handlar inte minst om långa ledtider med oklara prövningar när det gäller vindkraft, elnät och gruvor.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke kritiserar att regeringen ännu inte presenterat lagförslag för Miljöprövningsutredningen, som var klar förra sommaren och kan omsättas i propositioner.

– Det finns delar som man kan genomföra så att det blir lättare att ställa om verksamheter, de behöver exekveras så fort som möjligt, säger han till Di.

Den utredning som utlovades i Tidöavtalet och som ska se över hur tillståndsprocesserna kan kortas har heller inte tillsats, konstaterar han.

– Regeringen måste tillsätta utredningen för att reformera miljöbalken och genomföra de viktigaste delarna i miljöprövningsutredningen. Vi behöver ha ett tempo i förkortandet av ledtider.

Dagens Industri: Kravet: Leverera på löftet – annars drabbas företagen