ELKRISEN

Frankrike vill se Sverige i kärnkraftsallians

Den franska energiministern Agnès Pannier-Runacher (t h) har bjudit in Sverige och tiotalet andra EU-länder till ett sidomöte i en kärnkraftsallians under det informella mötet för EU:s energi- ocjh transportministrar i Arlanda stad. Här hälsar värdarna för det informella mötet, infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) sina franska kollegor Pannier- Runacher och Clément Beaune välkomna. Bild: Claudio Bresciani / TT

EU (TT)

Frankrike vill forma en kärnkraftsallians i EU och bjuder in Sverige och tiotalet andra medlemsländer.

Det finns stora möjligheter för kärnkraft i den gröna omställningen, enligt den franska energiministern Agnès Pannier-Runacher.

– Vi vill förena krafterna för säkerställa säker drift, tillgång till kompetens och för investeringar, säger Pannier-Runacher inför det informella mötet för EU:s energi- och transportministrar i Arlanda stad norr om Stockholm.

Pusha kärnkraft

På agendan står förberedelser för att hålla elpriserna i schack nästa vinter och på längre sikt, liksom tillgången på energi för hushåll och industri. I det ligger också att gå över från kol, olja och gas till förnybara energikällor. Där vill Frankrike och flera andra länder att kärnkraft ska ha en självklar plats som fossilfri och vanligtvis stabil och leveranssäker energikälla.

Under tvådagarsmötet, som leds av energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), planerar Frankrike ett sidomöte på tisdag morgon med tiotalet andra medlemsländer. Fransmännen vill forma en allians för försvara och stärka kärnkraftens roll i den europeiska energipolitiken.

Den svenska regeringen välkomnar, enligt uppgift till TT, det franska kärnkraftsinitiativet.

Det gör också Polens klimat- och energiminister Anna Moskwa.

– Vi är glada över att kärnkraften är med i diskussionen igen, säger Moskwa till journalister och understryker att också dess utveckling måste stöttas, vid sidan av de förnybara kraftslagen.

– Vi skrev under vårt första kontrakt för en reaktor förra veckan, hoppas på byggstart 2026 och produktion 2030-2033 någon gång, säger Anna Moskwa vars Polen hittills har förlitat sig på kol och gas.

Den franska ministerns stab uppger att bland andra Sverige, Finland, Italien, Polen, Nederländerna, Bulgarien, Ungern, Rumänien och Tjeckien är inbjudna till tisdagens möte.

– Det finns en stor potential (läs: för kärnkraft) i Europa, säger Agnès Pannier-Runacher och framhåller att det finns ett hundratal reaktorer som kan spela stor roll i den gröna omställningen.

– Kärnkraft och förnybara energikällor är de två benen, hävdar hon.

Delar EU

Frankrike är det land som har mest kärnkraft i sin elproduktion i EU och driver, på flera fronter, på för kärnkraftens roll. Inte minst inom det lagstiftningsarbete som pågår om vilka energikällor som ska kunna subventioneras på vägen bort från beroende av rysk gas och olja samt fossila bränslen överhuvudtaget. Det ska, anser Frankrike och likasinnade, inte vara reserverat för sol och vind.

I andra lägret finns länder som Tyskland och Österrike. Tyskland är i färd med att avveckla sina sista reaktorer under våren.

Energi- och näringsminister Ebba Busch var sparsam i kommentarerna om kärnkraftsalliansen vid inledningen av ministermötet. Hon underströk att den svenska regeringens hållning är klar: Alla fossilfria kraftslag, inklusive kärnkraft, har viktiga roller för en hållbar energipolitik med rimliga elpriser.

Lars Larsson/TT