OSUND KONKURRENS

Stark kritik mot att Postnord får statsstöd – ”Magstarkt”

Eva Glückman, vd för Grafiska Företagen och en av huvudmännen i Arena för framtidens distribution. Bild: Juliana Falldin

Att postfinansieringsutredningen föreslår att Postnord ska få statsstöd får stark kritik.

Bakom kritiken står Arena för framtidens distribution, som är ett initiativ av privata företag och branschorganisationer inom produktion och distribution av försändelser.

– Att en statlig utredning rekommenderar att ett statligt affärsdrivande företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad ska få skattesubventioner baserat på att det statliga företaget tror att man kan komma att få lönsamhetsproblem i en verksamhet som hittills alltid genererat vinst är magstarkt. Ansvariga politiker måste också ifrågasätta prognoserna och hemlighetsmakeriet, säger Eva Glückman, vd för Grafiska Företagen, i ett pressmeddelande.

Grafiska Företagen: Nej till statsstöd för Postnord