DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Ny undersökning: Så oskyddade är småföretagare mot dataintrång

Bild: Thomas Winje Öijord/TT

Dataintrången ökar, men bland småföretagare är kunskapen om hur verksamheten skyddas liten. Det visar en ny undersökning från If skadeförsäkring, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Tre av tio småföretagare saknar kompetens att upptäcka om de drabbats av intrång eller it-bedrägeri, enligt den Novusundersökning som If skadeförsäkring har låtit genomföra. Dessutom är kunskapen låg kring hur företag ska agera vid ett misstänkt intrång.

– Vi har sett att antalet dataintrång och cyberattacker har ökat senaste tiden, och kan drabba allt från större organisationer till enskilda företagare. I vår undersökning svarar bara en liten andel att de har affärskritisk information i sina datorer, men kanske tänker man inte på kontaktlistor, bokningssystem, analyser, presentationer och fakturor och liknande som affärskritiska. Det kan innebära stora problem att förlora tillgång till den typen av funktioner och data, säger Henrik Jönsson, chef för ansvarsförsäkringar på If, i ett pressmeddelande.

25 procent svarar att de inte tror att de vet hur de ska agera vid ett dataintrång eller it-bedrägeri. Bara 45 procent har backup på innehållet i sina datorer. Endast 18 procent av företagarna som har svarat på undersökningen har kompetens att upptäcka om de har drabbats av dataintrång.

– Vår starka rekommendation är att ha en förberedd krisplan för en eventuell dataincident, så att du vet vad du ska göra och vem du ska vända dig till. Allt för att spara tid och minska skadorna om du skulle drabbas, säger Henrik Jönsson.

Pressmeddelande: Dataintrången ökar i landet – många småföretagare saknar försäkringsskydd