DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Undersökning: Vd:ar i Sverige mer deppiga än vd:ar utomlands

Genrebild. Bild: Lars Johansson

Bara en procent av de svenska företagsledarna tror att den svenska ekonomin ska växa nästa år, visar PwC:s undersökning CEO Survey 2023.

Fyra av tio svenska företagsledare tror att intäkterna i det egna företaget kommer att öka men har genomgående en mer pessimistisk syn på världsekonomin. Bara sex procent tror på ökad global tillväxt det kommande året.

Sex av tio av de vd:arna är bekymrade över ökad inflation och minskad köpkraft och fyra av tio oroar sig för makroekonomisk instabilitet. Det gör dem påtagligt mer oroade än vd:arna globalt, visar undersökningen.

76 procent av de svenska vd:arna har höjt sina priser för att kompensera för inflationen och nästan sex av dem har minskat eller överväger att minska investeringarna för att hantera ekonomiska utmaningar.

PwC: Under det närmaste året kommer 54 procent av de svenska vd:arna prioritera att införa ny teknik