ELKRISEN

Elkrisen: Staten betalar företag för att pausa verksamhet: ”Man saknar ord”

Henrik Péters, vd för plastföretaget Paxxo, förstår att man måste sänka produktionen men tycker att det är galet att Sverige hamnat i en situation där vi behöver betala företag för att dra ned sin egen förbrukning. Bild: Mostphotos, Stina Stjernkvist / TT

Svenska kraftnät tänker använda flaskhalsintäkter från inbetalade elräkningar till att betala företag att dra ned eller flytta elförbrukning från höglasttimmar. ”Jag förstår att man desperat måste sänka produktionen men det är ett så stort misslyckande att man saknar ord”, säger Henrik Péters, vd för Paxxo, till TN.

Nedläggning av planerbar el, främst kärnkraft, har gjort att södra Sverige, elområde 4, som bekant har hela Europas sämsta effektsituation och även Mellansverige ligger dåligt till. Detta tillsammans med gasbristen som påbörjades innan men accelererande efter invasionen av Ukraina har gjort att elpriserna skenat och regeringen kraftsamlar nu för att både stärka på produktionssidan och minska på förbrukningssidan.

Svenska kraftnät har därför fått i uppdrag av regeringen att vidta ett antal åtgärder i syfte att minska förbrukningen och på så sätt dämpa priserna och förstärka försörjningstryggheten.

En av dessa åtgärder kallas ”upphandling av förbrukningsflexibilitet” och går i klartext ut på att Svenska kraftnät helt enkelt betalar företag med hög förbrukning för att minska eller flytta sin elförbrukning under tider på dygnet när belastningen bedöms vara som högst.

I det akuta läget behöver Sverige på olika sätt spara el, konstaterade Ebba Busch under en pressträff den 29 december. Bland annat handlade det om att:

– Möjliggöra för inte minst stora elförbrukare som väldigt stora företag att förflytta en del av sin förbrukning under ett dygn till exempel. Det är därför vi gett det här uppdraget om att upphandla och ge en ersättning för att då få mer utrymme vid de så kallade topplasttimmarna och det vänder sig till företag, konstaterade energiministern.

Svenska kraftnät har nu tagit fram en modell för hur det här ska fungera, kan TN avslöja.

– Det går ut på att aktörer åtar sig att köpa en mindre mängd el under höglasttimmarna än vad de annars skulle gjort, berättar Malin Stridh, avdelningschef elmarknad hos Svenska Kraftnät för Tidningen Näringslivet.

Flaskhalsintäkterna används

Hur mycket pengar det rör sig om och hur mycket Svenska kraftnät betalar till företagen för att minska förbrukningen kan hon inte berätta men hon bekräftar att pengarna tas från de flaskhalsintäkter som Svenska kraftnät samlar in från elräkningarna.

– Ja, det här rör sig om flaskhalsintäkter.

För att visa hur mycket el företagen annars tänkt använda behöver de stärka detta exempelvis med data på tidigare förbrukning samt prognoser. I ett inledande regeringsuppdrag har Svenska Kraftnät definierat höglasttimmarna till 08.00-10.59 samt 16.00-18.59 under vardagar. Avtalen som tecknas med företagen om att minska eller flytta sin förbrukning planeras gälla till och med den 31 mars.

– Vi tar löpande in anbud från företag fram till månadsskiftet februari-mars, påpekar Malin Stridh.

Upphandlingen av förbrukningsflexibilitet omfattar hela landet och för att ansöka krävs att företaget kan dra ned effekten med minst 1 megawatt. I dagsläget har Svenska Kraftnät tagit emot anbud från 5-10 företag.

– Men vi hoppas så klart att fler inkommer. På grund av de höga priserna har förbrukningen i Sverige redan gått ned och förhoppningsvis kan detta hjälpa till att ta ned den ytterligare. Alla kilowattimmar som vi flyttar från topplasttimmarna är viktiga, konstaterar Malin Stridh.

”Man saknar ord”

Henrik Péters är vd för familjeföretaget Paxxo som producerar plast i Malmö. Han förstår att regeringen är desperata och måste sänka produktionen men att landet hamnat i den här situationen är ett kapitalt misslyckande, anser han.

– Att använda flaskhalsintäkter till att betala företag att sluta tjäna pengar och inbringa skatteintäkter är ett så stort misslyckande att man saknar ord. Det blir en dubbel förlust för landet, säger han till Tidningen Näringslivet.

Henrik Péters, vd för plastbolaget Paxxo. Bild: CHARLOTTE CARLBERG BARG

De höga elpriserna drabbar Paxxo mycket hårt men för deras del går det inte att vara särskilt flexibel i sin produktion.

– Vi kan inte bara stänga av vår tillverkning. Om vi ska stänga av våra maskiner så tar det flera timmar att få dem uppvärmda igen. Det går inte att bara trycka av och på en industriell process. Däremot vet jag företag som på grund av de höga elpriserna gått över till att jobba nattskift. Det blir helt enkelt billigare för dem att ta den arbetskostnaden för att köra nattetid än att betala de absurda elpriserna, säger han.