ELKRISEN

Sydsverige har sämsta effektläget i Europa

Tre vindkraftverk sticker upp över frostnupna träd i diset när solen går ner och temperaturerna faller ner på minussidan utanför Rydsgård i Skåne. Bild: Johan Nilsson/TT

Södra Sverige har det sämsta läget när det gäller energieffekt i Europa, visar en ny rapport.

ENTSO-E:s vinterrapport innebär med svenska ögon bekymmersam läsning. I alla de fyra scenarier som analyseras står Sydsverige med Svarte Petter.

Anmärkningsvärt är också att kolbrist vid de tyska kraftverken framför allt drabbar Sverige, skriver Second Opinion.

Second Opinion: Sydsverige har sämsta effektläget i Europa