HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Ny våg av naturskydd – Skogsstyrelsen vill ersätta skogsägare

Herman Sundqvist, skogsstyrelsens generaldirektör. Bild: Jessica Gow/TT

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist föreslår flera typer av ersättning för att skogsnäringen ska klara av den väntande boomen av naturskydd, rapporterar Ekot.

TN har tidigare skrivit om hur snabbt olika typer av naturskydd införs, vilket drabbar allt former av verksamheter, inte minst inom skogsbruket.

EU:s planer framgent kommer innebära att ännu mer skog undantas skogsbruk och nyligen enandes man på FN:s konferens om biologisk mångfald, COP15, om att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030. Även det lär leda till begränsningar för skogsbruket.

Nu föreslår Skogsstyrelsen att skogsägare ska ersättas ekonomiskt när skogen skyddas.

– Äganderätten är grundlagsskyddad så jag tror att en väg som vi har föreslagit är att försöka hitta incitament att tjäna pengar på sin skog på annat sätt, säger Herman Sundqvist, gd på Skogsstyrelsen, i Ekots lördagsintervju.

Idag finns 300 000 skogsägare som ofta är helt beroende av bruka sin skog. De behöver ersättas.

– Det skulle ju kunna vara att en markägare får inte bara betalt för att genomföra olika skötselåtgärder som utvecklar och förstärker biologisk mångfald men det kunde också vara att en markägare får ersättning för att markägaren härbärgerar väldigt sällsynta eller hotade arter på sin mark också, säger Herman Sundqvist till Ekot.

SR: Förslag: Ersätt skogsägare för att inte avverka