HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Förslaget: Skogsägarna eniga om frivillighet vid naturskydd

Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna, Bild: Pressbild

LRF och skogsägarföreningarna föreslår en ny arbetsmodell för framtidens naturskydd. ”Utgångspunkten är att alla skogsägare i Sverige ska känna sig trygga i att värna och utveckla den biologiska mångfalden utan risken att förlora rätten till sin skog”, skriver LRF i ett pressmeddelande.

Den modell som LRF och skogsägarföreningarna har tagit fram bygger på att frivillighet och god kommunikation med markägaren ska vara utgångspunkten för myndigheternas arbete.

– Vi lägger nu det här förslaget på Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets bord. Ge oss möjligheten att värna och utveckla den biologiska mångfalden utan risken att förlora vår mark. Kan Norge så kan även Sverige jobba på det här sättet, säger Paul Christensson, ordförande, LRF Skogsägarna, i pressmeddelandet.

LRF och skogsägarföreningarna har inspirerats av den norska motsvarigheten ”Frivilligt vern” som sedan 2003 är den etablerade arbetsmodellen för norska myndigheter vid skydd av skog. Den norska modellen har bidragit till en minskad konfliktnivå mellan stat och skogsägare, enligt LRF.

Pressmeddelande: Skogsägarrörelsen enade om frivillighet som naturskydd: ”Kan Norge så kan Sverige”