DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Cementa får ja till fortsatt kalkbrytning

Cementas cementfabrik och kalkbrott i Slite på Gotland. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Mark- och miljödomstolen godkänner Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland.

Cementa får fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland, enligt en dom i mark- och miljödomstolen. Det är ett nödvändigt beslut, konstaterar Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Råvaruförsörjningen är en del av Sveriges nationella beredskap. Det är svårt att rusta sjukhus, stambanor och skyddsrum utan betong, säger hon i ett pressmeddelande.

Även Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, välkomnar beslutet.

– Detta innebär en stabil cementförsörjning kommande år. Samtidigt är det viktigt med långsiktiga förhållanden. Konkurrensen är stenhård, det behövs längre planeringshorisonter för att säkra jobben och för att kunna investera och satsa på den gröna omställningen, säger han i ett pressmeddelande.

Domen som meddelades i dag ger Cementa rätt att fortsätta bryta kalk på Gotland i ytterligare fyra år till. Samtidigt pågår bolagets arbete med en ansökan avseende betydligt längre tid.

– Beskedet ger viss arbetsro och tryggar cementförsörjningen under den tid det tar att få långsiktiga förutsättningar på plats för verksamheten, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige, i en kommentar.

Även Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke välkomnar beslutet.

– Det är en lättnad för näringslivet att mark- och miljödomstolen har beslutat att ge Cementa tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite på Gotland. Det är dock oerhört viktigt att domen står sig och att man kan fortsätta sin verksamhet de närmaste fyra åren, säger han till TN.

Cementas verksamhet är avgörande för att vi ska kunna konstruera vägar och byggnader men är också viktig för gruvindustrin. Ett stopp i cementproduktionen skulle kunna få stora konsekvenser för samhället, menar han.

– Situationen sätter fingret på frågan om tillståndshanteringens effektivitet och förutsebarhet som är avgörande för inte bara Cementa utan också för den gröna omställningen.

Tillståndsprocesserna i Sverige måste bli mer förutsebara, menar både Byggföretagen och industrin.

– Industriföretag vill göra miljardinvesteringar i Sverige, bland annat klimatinvesteringar för att genomföra en grön omställning. Vi har flera exempel på där miljöbalken hamnar i konflikt med andra samhällsintressen, exempelvis välfärdsfrågor, arbetstillfällen och klimatmål. Man måste kunna väga samhällsintressen mot varandra på ett rimligare sätt, annars får investeringar stå tillbaka, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM, till TN.

Från kritiker har det hävdats att företaget bedriver en miljöfarlig verksamhet där det finns risk att dricksvattnet på Gotland kan påverkas i takt med att grund- och ytvattnet försämras.

Det är troligt att Naturvårdsverket överklagar domen, varnar Rebecca Wennerberg, trots att regeringen pekat ut Cementas verksamhet som ett väsentligt allmänintresse.

– Är det då principiellt riktigt att en statlig myndighet kan överklaga beslutet? Det tycker inte jag. Vi har ett problem med partsrollerna i tillståndsprocesserna, säger hon.

I juli i fjol avvisade mark- och miljödomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd. För att undvika cementbrist röstade riksdagen igenom en tillfällig ändring i miljöbalken som gav bolaget ett tillfälligt tillstånd som dock löper ut vid årsskiftet.

Bakgrund: Turerna kring Cementa

  • Den 6 juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland.
  • Skälet var stora brister i miljökonsekvensbeskrivningen. De gällde särskilt bedömningar av inverkan på grundvattnet.
  • Högsta domstolen sade den 25 augusti förra året nej till att ta upp Cementas överklagan.
  • För att undvika risk för cementbrist tog regeringen fram en lag som öppnade för tillfälliga undantag i miljöbalken och möjlighet för regeringen att bevilja ett tillfälligt tillstånd för Cementa.
  • Lagrådet sade nej till regeringens förslag. Men regeringen gick vidare med en proposition och den 29 september 2021 röstade riksdagen enhälligt ja till lagförslaget.
  • Efter behandling av en ansökan om tillfälligt tillstånd från Cementa gav regeringen bolaget klartecken att fortsätta bryta till den sista december 2022.
  • Fyra miljöorganisationer överklagade, men Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att regeringens tillstånd inte strider mot någon lag.
  • Cementa började om med sin tillståndsprocess och lämnade in en ny ansökan om tillstånd i fyra år till mark- och miljödomstolen. I domen som meddelades den 13 december i år sade domstolen ja till ansökan. Samtidigt pågår Cementas arbete med ansökan om tillstånd för längre tid.